Thi dân vũ chào mừng ngày 20/11/2020  tại Khu A trường Tiểu học Yên Thành