GIỚI THIỆU CHUNG

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THÀNH

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG

Tên trường: Trường Tiểu học Yên Thành.

Năm thành lập:  1948 (thành lập theo quyết định số ………..)

Số điện thoại cố định:  02293836073

          Trụ sở:  xóm Đoài , xã Yên Thành.

           Hộp thư điện tử (địa chỉ email): c1yenthanhyenmo.ninhbinh@moet.edu.vn

A. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ TRƯỜNG.

I/ THÔNG TIN CHUNG:

          - Ngày, tháng năm thành lập trường: 1948.

          - Quy mô trường lớp, học sinh đội ngũ khi vừa thành lập: Khi đó trường có tên là Trường Tiểu học vụ: có 3 giáo viên ( Thày Hợp, thày Quyền, thày Thới); có 03 lớp ( Lớp đồng ấu, lớp dự bị, lớp sơ đẳng) mỗi lớp có khoảng 30 đến 40  học sinh bao gồm cả học sinh tản cư từ nơi khác đến.

- Hiệu trưởng đầu tiên: Thày Nguyễn Hợp ( Tản cư từ Hà Nội về làm hiệu trưởng)

- Những lần thay đổi tên trường:

     Năm 1948 – 1960:  Trường Tiểu học vụ .

     Năm 1961 – 1979: Trường cấp I,II Yên Thành.

          Từ năm  1979 đến năm 1989: Sát nhập 2 trường cấp I, cấp II thành trường Phổ thông cơ sở Yên Thành.

          Từ năm 1989 đến nay chia tách trường Phổ thông cơ sở Yên Thành thành: Trường Tiểu học Yên Thành và trường THCS Yên Thành.

II/ THÔNG TIN CỤ THỂ:

1.     Giai đoạn trước năm 1945.

2.     Giai đoạn kháng chiến chống Pháp 1945 – 1954:

- Từ tháng 10 năm 1945, phong trào thi đua đi học bình dân học vụ được phát động. Xã, thôn thành lập ban bình dân học vụ tổ chức lớp, bố trí người dạy học. Đến tháng 12 năm 1945, ở hầu hết các xóm trong 13 thôn của xã đều mở được lớp học. Các cụ 60,70 tuổi cũng tới học và vận động con cháu tới học. Phong trào bình dân học vụ được phát triển liên tục trong năm 1946 và cả trong thời kỳ kháng chiến chồng Pháp (1946 – 1954).

       - Vào năm 1948 trường Tiểu học được thành lập có 03 giáo viên do thày Nguyễn Hợp tản cư từ Hà Nội về làm hiệu trưởng; khi đó có 3 lớp học (Lớp đồng ấu, lớp dự bị, lớp sơ đẳng) mỗi lớp có khoảng 30 đến 40  học sinh bao gồm cả học sinh địa phương và HS các nơi tản cư về. Năm 1949 trường tản cư vào Mỹ Quan Than Dừa – Nga Sơn – Thanh Hóa. Năm 1951 trường chuyển về Hà Trung – Thanh Hóa. Năm 1954 hòa bình lập lại trường lại chuyển về Yên Thành. Trong  giai đoạn những năm 1950 – 1951 cả xã có khoảng 400 học sinh; kể cả học sinh tản cư, 26 giáo viên).

3.      Giai đoạn kháng chiến chống Mỹ 1954 – 1975:

     Trong giai đoạn này lĩnh vực giáo dục phát triển mạnh: Trường cấp I có 9 giáo viên, 314 học sinh, 8 lớp vỡ lòng có 235 cháu. Đến giữa những năm 1965 nhà trường được chuyển vào làng và ven núi, làm nhà hầm, đắp lũy xung quanh, có giao thông hào và hố chú ẩn cho từng em học sinh. Học sinh tới trường đội mũ rơm, có túi thuốc cấp cừu cùng với căp sách.

          Trong chiến tranh phá hoại việc học vẫn được duy trì đều đặn. Bình quân số học sinh tới trường từ 1972 – 1975: có 12 lớp với 552 em. Toàn xã có 3 lớp bổ túc văn hóa với 67 học viên. Chất lượng dạy và học đảm bảo, các kỳ thi tốt nghiệp đạt kết quả cao.

4.     Giai đoạn 1976 – 1982:

     Mở đầu năm học 1979 – 1980, Đảng ủy xã đã chỉ đạo hợp nhất trường vỡ lòng, trường cấp I và trường cấp II thành lập trường phổ thông cơ sở hệ thống 9 lớp ( từ lớp 1 đến lớp 9), thu hút tất cả các em từ 6 đến 15 tuổi. Chất lượng giáo dục phổ thông có bước chuyển biến rõ rệt. ( Theo lịch sử Đảng bộ xã)

5.     Giai đoạn 1982 – 1994:

     - Giai đoạn 1981 – 1985 tuy có nhiều khó khăn nhưng 5 năm liền nhà trường phổ thông cơ sở của xã đạt danh hiệu trường tiên tiến. Tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm từ 95% đến 96%.Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt từ 93% đến 95%.

     - Năm 1989, thực hiện chỉ thị của chính phủ; Đảng ủy xã đã chỉ đạo chia tách trường phổ thông cơ sở thành trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Khi đó trường Tiểu học Yên  Thành do Thày Nguyễn Văn Huệ quê Yên Mĩ làm Hiệu trưởng. Trong năm học 1989 – 1990, chất lượng dạy học của cả hai trường đều được nâng lên.

6.     Giai đoạn 1994 đến nay:

          - Năm 1995 nhà trường đã có bước phát triển khá: Kết quả thi hết cấp và chuyển lớp đạt loại khá của huyện; khi đó nhà trường có 925 học sinh. Trong những năm sau đó chất lượng giáo dục được nâng cao. Trong xã không có học sinh bỏ học; tỷ lệ học sinh lên lớp đạt từ 96% trở lên. Đã có nhiều học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi Huyện , Tỉnh.

Rất vinh dự cho thày và trò nhà trường , tháng 1/2002 nhà trường được Bộ GD&ĐT công nhận là trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 1. Từ đó đến nay nhà trường luôn luôn duy trì và giữ vững danh hiệu trường tiên tiến cấp huyện. Quy mô trường lớp được duy trì, củng cố. Cơ sở vật chất phục vụ cho dạy và học của các nhà trường được tăng cường. Công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi được củng cố và nâng cao. Các hoạt động giáo dục văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao đã có bước phát triển tích cực, tỷ lệ học sinh lên lớp hàng năm đạt từ 96% đến 100%, tỷ lệ học sinh HTCTTH hàng năm đạt từ 98% đến 100%.

Trong các hội thi học sinh giỏi cấp huyện , tỉnh nhà trường luôn có đội tuyển tham gia và đạt kết quả cao.

           - Tập thể sư phạm nhà trường luôn luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong mọi hoạt động. 100% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn, tương đối đồng bộ về cơ cấu. Cán bộ, giáo viên trong nhà trường tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Đặc biệt trong các hội thi giáo viên giỏi nhà trường luôn có đội ngũ giáo viên tham gia và đạt kết quả cao.

*Thông tin về nhà trường trong 10 năm gần đây:

- Quy mô lớp, học sinh:

Năm học

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Cộng

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

Số lớp

Số HS

2005-2006

3

70

4

90

3

79

4

103

4

134

18

476

2006-2007

3

76

3

69

4

91

3

80

4

103

17

419

2007-2008

3

66

3

76

3

69

4

87

3

79

16

377

2008-2009

3

68

3

65

3

77

3

70

4

86

16

366

2009-2010

3

80

3

65

3

64

3

76

2

68

14

353

2010-2011

3

76

3

79

3

65

3

63

3

74

15

357

2011-2012

3

73

3

76

3

79

3

65

3

63

15

356

2012-2013

4

85

3

75

3

75

3

82

2

64

15

381

2013-2014

3

70

3

83

3

74

3

75

3

81

15

383

2014-2015

3

66

3

69

3

81

3

73

3

74

15

363

- Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Năm học

Tổng số

Cán bộ quản lý

Giáo viên

Nhân viên

TS

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

TS

Thạc sỹ

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

TS

Đại học

Cao đẳng

Trung cấp

2005-2006

30

3

 

1

2

 

25

 

1

9

15

2

  

2

2006-2007

26

3

 

1

2

 

21

  

13

8

2

  

2

2007-2008

27

3

 

1

2

 

22

 

2

13

7

2

  

2

2008-2009

27

3

 

1

2

 

21

 

6

12

3

3

  

3

2009-2010

25

3

 

1

2

 

20

 

5

12

3

2

  

2

2010-2011

26

3

 

1

2

 

20

 

5

12

3

3

  

3

2011-2012

26

3

 

1

2

 

20

 

5

12

3

3

  

3

2012-2013

28

3

 

1

2

 

22

 

9

11

2

3

  

3

2013-2014

30

3

 

1

2

 

24

1

10

11

2

3

1

 

2

2014-2015

29

3

 

2

1

 

23

 

13

8

2

3

1

 

2

- Cơ sở vật chất nhà trường hiện nay

Phòng học

Phòng chức năng

Tổng số

Phòng

kiên cố

Phòng

cấp 4

Tổng

số

Phòng

 kiên cố

Phòng

cấp 4

15

11

4

12

6

6

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

* Thành tích của học sinh : Trong các hội thi học sinh giỏi cấp huyện , tỉnh nhà trường luôn có đội tuyển tham gia và đạt kết quả cao. Đặc biệt năm học 2011 – 2012 em Lương Ngọc Tú lớp 5A đã được tham dự kỳ thi giải toán qua mạng Internet đạt giải ba cấp tỉnh và được tham dự kỳ thi cấp quốc gia.

* Thành tích của cán bộ, giáo viên:

-  Năm học 2000 – 2001 cô giáo Lê Thị Lan và cô Lương Thị Lan đạt giải nhất hội thi giáo viên viết chữ đẹp của huyện;

- Năm học 2003- 2004 cô giáo Nguyễn Thị Minh đạt giải nhất hội thi giáo viên giỏi cấp huyện

 - Năm học 2009-2010 cô giáo Hà Thị Nhài đạt GV giỏi giải ba cấp huyện, cô Vũ Thị Xen đạt giáo viên giỏi cấp Tỉnh.

* Thành tích của nhà trường:

- Trường được công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia MĐ1 tháng 02 năm 2002. Được công nhận lại tháng 11 năm 2012.

- Xã được công nhận phổ cập ĐĐTMĐ2 tháng 11 năm 2013 .

- Thành tích của các đoàn thể tròng nhà trường:

+ 5 năm liền (Từ năm 2004 đến năm 2009) Chi bộ được công nhận là chi bộ “Trong sạch vững mạnh”.

+ Công đoàn trường liên tục được công nhận công đoàn cơ sở vững mạnh.

+ Đội TNTPHCM (từ năm 2008 – 2013) luôn được Huyện đoàn, Tỉnh Đoàn tặng bằng khen, giấy khen đơn vị có nhiều thành tích trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Ban giám hiệu Trường Tiểu Học Yên Thành