15/05/21  Tin của trường  2
Tiết đọc thư viện là một hoạt động vô cùng  ý nghĩa. Thời gian của nó tương đương với những tiết học khác. Các hoạt động trong tiết đọc này không tập trung vào dạy kĩ năng đọc mà mục đích chính là hình thành và phát triển thói quen đọc sách cho học sinh. Phòng đọc thư viện là một không gian học tập ...
 14/05/21  Tin của trường  1
Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kỳ nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp thông qua việc dự giờ, phân tích bài học.Sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học(NCBH) cũng là hoạt động sinh hoạt chuyên môn ...