• z2489813743419_eb64155facc7ddc40b563f53f585c731_253fa86339
  • z2489813734413_80aad4ff430755758bd40b65f5153c7c_6e37155594
  • z2489813744465_9ae5a33927cf939d5fb74182ab3396b0_b589a428f7
  • z2489813756179_3a36bda125f8db4ad03735e260c3405d_fd29cfd20b
  • z2489813760685_1c1abcdfac9cced4e7909a5479813e6a_cde058eb88
  • z2489813777369_3e4f4701c57e8c65151dccf80dad1728_3521e57e52
  • h1_f2a6c346b8
  • h2_6f32f490b2
Tin nổi bật
Tin nổi bật
Sinh hoạt chuyên môn là hoạt động được thực hiện thường xuyên theo định kỳ nhằm ...
Cho đến nay, NCBH là một mô hình phát triển nghề nghiệp của GV được sử dụng rộng rải tại các trường học tại Nhật Bản, đã được giới thiệu trên nhiều quốc gia khác và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt. Điều đó cho thấy tính ưu việt và sức hấp dẫn tô lớn của NCBH. Ở đây chúng ta cần phải phân biệt “NCBH” khác với “bài học nghiên cứu” (chỉ những tiết học ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1