TRƯỜNG TIÊU HỌC YÊN THẮNG TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

TRƯỜNG TIÊU HỌC YÊN THẮNG TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

 

TRƯỜNG TIÊU HỌC YÊN THẮNG TỔ CHỨC HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2021

  Căn cứ Công văn Số1123/SGDĐT- GDTX ngày 10/9/2021 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021;

Căn cứ công văn Số 314/PGDĐT- GDTX của Phòng GD&ĐT Yên Mô về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021,     

Trường Tiểu học Yên Thắng đã tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021” với chủ đề: “Chuyển đổi số và cơ hội học tập cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid - 19” tới toàn thể giáo viên, cán bộ, nhân viên và học sinh toàn trường.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu ngay tại trường từ ngày từ 01/10/2021 đến 07/10/2021 với nội dung sau: Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 với chủ đề; “Chuyển đổi số và cơ hội học tập cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid - 19”.

Tổ chức ngày hội đọc sách tại phòng thư viện của nhà trường, lớp học .

Phát thanh tuyên truyền về tuần lễ Học tập suốt đời năm 2021 và giới thiệu sách mới theo đúng chủ đề tháng.

Tổ chức sắp xếp chỉnh trang phòng thư viện, phòng đọc của nhà trường

Vận động xã hội hóa về việc xây dựng tủ sách lớp học tới phụ huynh học sinh, cán bộ giáo viên trong toàn trường.

Hoạt động  đã thu hút được 100% cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh tham gia hào hứng, nhiệt tình vào các nội dung: Tuyên truyền giới thiệu sách, cảm nhận của độc giả về cuốn sách tâm đắc nhất, tích cực lên thư viện đọc và mượn sách.

Thông qua "Tuần lẽ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 thư viện đã giới thiệu được các loại sách từ sách tham khảo, sách giáo dục kỹ năng sống, sách đạo đức, sách Bác Hồ ... cho đến các loại báo, tạp chí.

Thư viện cũng đã chọn lọc được một số bài giới thiệu sách hay của học sinh trong trường.

 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 lần này diễn ra trong bối cảnh toàn thế giới đang phòng chống dịch covid -19, trường Tiểu học Yên Thắng muốn gửi tới tất cả các em học sinh thông điệp về tầm quan trọng của việc : Chuyển đổi số cà cơ hội học tập cho tất cả mọi người trong bối cảnh đại dịch Covid -19 với mục đích đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập, học tấp suốt đời vì sự phát triển toàn diện của bản thân, tạo ra hình thức học tập phù hợp cho người dân, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất bản thân của mỗi người; Nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh về vai trò , ý nghĩa, nội dung học tập ở trường, ở sách vở, cùng học lẫn nhau để xây dựng xã hội học tập là nội dung quan trọng, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực, góp phần phát triển quê hương, đất nước trong giai đoạn hiện nay.

 Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021 của trường Tiểu học Yên Thắng đã khép lại nhưng không khí, tinh thần và ý nghĩa đích thực của Tuần lễ mãi đọng lại trong tiềm thức của các em học sinh và các thầy cô giáo. 
Một số hình ảnh của “ Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2021”