TRƯỜNG TIÊU HỌC YÊN THẮNG CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

TRƯỜNG TIÊU HỌC YÊN THẮNG CHUẨN BỊ CHO NĂM HỌC MỚI

Một số hình ảnh các giáo viên dọn vệ sinh trường lớp đón chào học sinh tới trường chuẩn bị cho năm học mới 

Bài viết liên quan