Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học.

                  Ngày 19/10/2018, Phòng giáo dục huyện Yên Mô tổ chức Lớp tập huấn “ Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh tiểu học” Thành phần tham dự là 01 cán bộ quản lý và 01 giáo viên chủ nhiệm của mỗi trường tiểu học trong huyện Yên Mô. Lớp tập huấn được tham gia dự giờ 01 tiết Sinh hoạt lớp ở lớp 5C theo chủ điểm hướng về ngày 20/10. Trong tiết Sinh hoạt có 02 hoạt động chính là: Đánh giá công tác tuần trước và Làm thiệp chúc mừng mẹ, cô giáo đồng thời chia sẻ cảm xúc của bản thân các em về ngày 20/11. Sau khi dự giờ, Trường TH Yên Thắng tổ chức 40 phút sinh hoạt ngoài giờ lên lớp với 02 hoạt động chính là giao lưu văn nghệ và tìm hiểu về Ngày phụ nữ Việt nam 20/10. Sau lớp tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên được củng cố sâu hơn về các nội dung, phương pháp tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo định hướng tiếp cận năng lực.

Bài viết liên quan