ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG

NHIỆM KỲ 2022-2025

 

Đại hội chi bộ Trường tiểu học Yên Thắng, nhiệm kỳ 2022-2025 đã họp ngày 10 tháng 5 năm 2022.

Tổng số đảng viên 30 đồng chí. Trong đó đảng viên chính thức 29 đồng chí, đảng viên dự bị 01 đồng chí.

Đại hội có mặt 29 đảng viên trên tổng số 30 đảng viên được triệu tập. Trong đó đảng viên chính thức 28 đồng chí, đảng viên dự bị 01 đồng chí.

 Đại hội nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới; báo cáo kiểm điểm của Ban chi uỷ tại Đại hội và nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội. Các đại biểu về dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn với ý thức trách nhiệm cao, Đại hội đã đi đến thống nhất các nội dung chính cụ thể như sau:

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

1.  Huy động và duy trì số lượng:

- Huy động và duy trì trẻ 6 tuổi học lớp 1: Hàng năm đạt 100% (mục tiêu 100%)

          - Huy động và duy trì trẻ trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt 100% không có HS bỏ học (mục tiêu 100%)

          -  Hàng năm học sinh được học 2 buổi/ ngày đạt 100% (mục tiêu 100%)

  - Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi hàng năm đạt 98 % (mục tiêu 98%).

-  Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học (viết tắt PCGD TH) đúng độ tuổi mức độ 1, đã đạt PCGDTH mức 3, chuẩn XMC  mức 2

2.  Chất lượng giáo dục toàn diện.

-  Học sinh hoàn thành chương trình lớp học: Năm học 2019-2020 đạt 99,6%, năm học 2020-2021: 98,5%

- Học sinh HTCTTH: Hàng năm đạt 100% (mục tiêu 100%)

- Học sinh giỏi cấp huyện: Năm học 2019-2020 và năm học 2020-2021 có 5 giải

- Học sinh giỏi cấp tỉnh: Trong 2 năm 2019 -2020 và 2020 - 2021 đạt 41 giải

- Học sinh đạt giải quốc gia: Trong 2 năm có: 10 giải

3. Chất lượng đội ngũ.

-  Giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm đạt 95,8% trở lên (mục tiêu 70% trở lên)

- Chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến cấp huyện: Hàng năm đạt 50% trở lên

- Hàng năm đã có 100 % CBGVNV tham gia viết SKKN (mục tiêu 80%)

4.  Xây dựng cơ sở vật chất

CSVC trong xây dựng cơ bản được tăng cường với tổng kinh phí  khoảng 7 tỷ đồng. 

5.  Mục tiêu xây dựng đời sống văn hoá

- Hàng năm nhà trường có 100% gia đình CBGVNV đạt gia đình văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang (đạt mục tiêu)

6. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị.

Hàng năm, 100% CBGVNV, HS thực hiện tốt nội quy nhà trường. Đảm bảo an toàn cả người và tài sản. (Đạt mục tiêu)

7. Công tác Đảng, đoàn thể:

- Hàng năm, Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh

100% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ. (đạt mục tiêu)

- Trong 2 năm học 2019-2020, 2020 – 2021 nhà trường đều được xếp loại tốt (đạt mục tiêu)

- Hàng năm, Công đoàn cơ sở vững mạnh. (đạt mục tiêu)

- Hàng năm Đội TNTP:  Liên đội mạnh được Huyện Đoàn khen. (đạt mục tiêu)

* Đại hội bổ sung những ưu điểm, khuyết điểm tồn tại, nguyên nhân cụ thể là:

       + Ưu điểm:

- Có chủ trương đường lối đúng đắn của Đảng; sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, sự chỉ đạo sát sao của ngành về công tác chuyên môn cũng như công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ.

- Có sự chỉ đạo nghiêm túc, sát sao của Ban chi uỷ, chi bộ tới từng đ/c đảng viên

- Có sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của từng đ/c cán bộ đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh về mọi mặt đặc biệt tăng cường kỷ cương, nề nếp, khắc phục khó khăn, thi đua “Dạy tốt, học tốt” của thầy, trò nhà trường.

     + Những khuyết điểm tồn tại:

Trong nhiệm kì qua, bên cạnh những kết quả đã đạt được, chi bộ vẫn còn bộc lộ một số khuyết điểm, tồn tại đó là:

- Còn có học sinh lưu ban.

- Chi bộ chưa tổ chức kiểm tra giám sát theo chức năng riêng của Đảng mà còn kiểm tra lồng ghép theo kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học.

- Công tác tự phê bình và phê bình trong CBĐV thực hiện chưa triệt để, chưa mạnh dạn, còn mang tính nể nang.

      + Nguyên nhân cụ thể:

-  Thực tế do một số ít gia đình chưa thực sự quan tâm đến việc học tập của con em mình kết quả học tập của một số học sinh còn thấp.

- Các đoàn thể trong nhà trường đôi khi chưa thật sự phát huy hết vai trò hoạt động của mình trong các hoạt động.

II. ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ  CHÍNH TRỊ CỦA CHI BỘ TRONG NHIỆM KỲ TỚI GỒM CÁC NỘI DUNG CHÍNH NHƯ SAU:

1. Phương hướng chung:

Đại hội Chi bộ Nhiệm kỳ 2020 - 2022 là nhiệm kỳ mà toàn Đảng, toàn dân thực hiện NQ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; NQ đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XXI, NQ Đại hội huyện Đảng bộ lần thứ  XVII và NQ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXX.

  Chi bộ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của Đảng, của Ngành giáo dục đề ra đó là:

  Tiếp tục quán triệt thực hiện NQ Đại hội Đảng các cấp gắn với tiếp tục thực hiện  các cuộc vận động và phong trào thi đua.

Tiếp tục đề cao vai trò chỉ đạo của Chi bộ đảng, Chính quyền, quan tâm đến đội ngũ đảng viên cả về chất lượng cũng như số lượng. Tập trung chỉ đạo dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình phù hợp với từng đối tượng học sinh; đẩy mạnh đổi mới PPDH, đổi mới quản lý chỉ đạo ổn định chất lượng. Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng trường chuẩn Quốc gia mức độ 2, duy trì và giữ vững PCGD mức độ 3 – XMC mức độ 2, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS. Thực hiện tốt chương trình GDPT 2018. Duy trì triển khai việc dạy học Ngoại ngữ và Tin học cho học sinh từ  lớp 3 đến lớp 5 theo chương trình mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục và trong dạy học. Đẩy mạnh công tác XHHGD, tranh thủ sự ủng hộ về sức người, sức của của các lực lượng ngoài xã hội để tăng cường CSVC trường học.

 

 2. Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Tập thể:

- Chi bộ trong sạch vững mạnh. Phấn đấu trong nhiệm kỳ kết nạp 01 – 02 đảng viên

- Trường đạt danh hiệu tiên tiến cấp huyện. Duy trì và giữ vững trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và PCGD mức độ 3

- Công đoàn cơ sở vững mạnh.

- Liên Đội giữ vững danh hiệu "Liên Đội mạnh cấp huyện".

+ Cá nhân:

Đảng: 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Trong đó 90% trở lên đảng viên xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chính quyền: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, lao động tiên tiến và giấy khen cấp huyện: 50% tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Giáo viên giỏi cấp trường: 80% - 90%.

III. Đại hội đã bầu Ban chi ủy chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 02 đồng chí; bầu Bí thư, Phó bí thư chi bộ.

IV. Đại hội giao cho Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2022-2025 tiếp thu ý kiến đã được Đại hội thảo luận thống nhất và Nghị quyết của Đại hội để triển khai tổ chức thực hiện, đạt kết quả ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ.

 MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI: