CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN THỊNH

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN THỊNH

Tên chuyên đề: DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI; DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Tổ 1: Toán: Xem giờ đúng trên đồng hồ.

Người dạy: Phạm Thị Thanh Trúc

Tổ 2+3: Toán - Bài 83: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 (tiết 2)

Người dạy: Nguyễn Thị Hiên

Tổ 4+5: Lịch sử: Buổi đầu thời Nguyễn

Người dạy: Lê Thị Quyên

Thời gian: 07/10/2020

Thành phần: BGH, GV các trường TH Yên Hòa, TH Yên Thịnh, TH Khánh Thượng, TH Yên Thắng

Hồ sơ chuyên đề: CĐ THÁNG 4.rar