CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN HÒA

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN HÒA

Tên chuyên đề: DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI; DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018

Tổ 2+3: TV - Bài 5A: Thế nào là một học sinh ngoan?

Người dạy: Vũ Thị Thiêm

Tổ 4+5: Toán - Bài 16: Hecta

Người dạy: Vũ Thị Lưu

Thời gian: 07/10/2020

Thành phần: BGH, GV các trường TH Yên Hòa, TH Yên Thịnh, TH Khánh Thượng, TH Yên Thắng

Hồ sơ chuyên đề: CĐ tháng 10.rar