CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN HÒA

CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI - LỚP 1

Tên chuyên đề: CHUYÊN ĐỀ DẠY HỌC THEO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI 2018- LỚP 1

Bài: Toán: Bài 2: Các số 6,7,8,9,10

        Tv: Bài 3: Âm C,c /

Giáo viên thực hiện: Tống Thị Thịnh; Trần Thị Giang

Thời gian: 16/9/2020

Thành phần: BGH, GV  khối 1 trường TH Yên Hòa, TH Yên Thắng

Hồ sơ: CĐ thang 9.rar