Thông báo kết quả thi vòng 2 - Kỳ thi tuyển viên chức giáo dục năm 2020

Chi tiết xem file đính kèm.