ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 13

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Phan Thành Công

2. Lê Thị Lan

3. Trần Hồng Quảng

4. Trần Đăng Sơn

5. Vũ Văn Tưởng

6. Nguyên Thị Uyên

7. Ngô Thị Lê Vân

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/

Bài viết liên quan