ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Nguyễn Minh Chiên (Thượng tọa Thích Minh Quang)

2. Nguyễn Thị Hoa Cúc

3. Trần Thị Thùy Dương

4. Hoàng Hoa Thắm

5. Hoàng Văn Thắng

6. Vũ Nam Tiến

7. Đinh Xuân Trường

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/

Bài viết liên quan