ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 11

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Đỗ Việt Anh

2. Nguyễn Văn Định

3. Nguyễn Thị Thùy Linh

4. Trần Thị Phương

5. Bùi Văn Thơ

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/

Bài viết liên quan