Danh sách giáo viên đang hợp đồng lao động giảng dạy theo vị trí việc làm có tham gia BHXH bắt buộc trước 31/12/2015 đủ điều kiện, tiêu xét tuyển đặc cách

Chi tiết xem file đính kèm.