CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN THẮNG

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN LIÊN TRƯỜNG - TẠI TH YÊN THẮNG

Tên chuyên đề: DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI;  PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT

Tổ 2+3: TNXH - Vì sao chúng ta phải ăn uống sạch sẽ?

Người dạy: Nguyễn Thị Hà

Tổ 4+5: Toán - Viết số đo diện tích dưới dạng số thâp phân.

Người dạy: Tạ Thị Lành

Thời gian: 04/11/2021

Thành phần: BGH, GV các trường TH Yên Hòa, TH Yên Thịnh, TH Khánh Thượng, TH Yên Thắng

Hồ sơ chuyên đề: CĐ THÁNG 11.rar