Bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm học tập huyện Hoa Lư

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-SGD&ĐT ngày 30/3/2021 của Sở GD&ĐT Ninh Bình về việc bồi dưỡng cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng năm 2021; ngày18/10/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hoa Lư tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng tại địa phương và tham dự chuyên đề “Giới thiệu kỹ thuật làm đá cơ bản” do Trung tâm học tập xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư thực hiện.

Tham dự lớp bồi dưỡng có lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh, lãnh đạo Phòng GDTX, Sở GD&ĐT; lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác GDTX của các Phòng GD&ĐT trên địa bàn tỉnh; Ban Giám đốc TTHTCĐ các xã, thị trấn của huyện Hoa Lư; lãnh đạo xã và các học viên TTHTCĐ xã Ninh Vân.

 

Ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình trao đổi tại Hội nghị bồi dưỡng

Tại Hội nghị, cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng được cập nhật các nội dung bồi dưỡng về vai trò, vị trí của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc triển khai thực hiện xây dựng xã hội học tập trong nền kinh tế số, xã hội s và phát triển các mô hình học tập trong cộng đồng tại địa phương do ông Nguyễn Mạnh Trường, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Ninh Bình chia sẻ. Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm và cơ hội suốt đời học tập, tận dụng mọi cơ hội học tập của các cá nhân, các tổ chức để thích ứng phù hợp với xã hội trong bối cảnh nền kinh tế số hiện nay.

Trình bày nội dung chuyên đề tại Hội nghị, ông Đỗ Khắc Cường, Phó Chủ tịch UBND- Giám đốc TTHTCĐ xã Ninh Vân đã báo cáo kinh nghiệm về công tác xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các chuyên đề của TTHTCĐ xã Ninh Vân. Để thực hiện được các chuyên đề, Ban Giám đốc trung tâm học tập cộng đồng đã phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách và chuẩn bị tốt các nội dung như: Xây dựng kế hoạch, chương trình; nội dung chuyên đề thực nghiệm; học viên tham dự; địa điểm tổ chức, chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất; chuẩn bị mô hình sản phẩm đá để hướng dẫn, thực hiện, thực hành…

Xác định được vị trí, vai trò quan trọng của Trung tâm học tập cộng đồng trong việc bồi dưỡng nâng cao trình độ, áp dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật và năng lực học tập suốt đời của người dân, Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Vân đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn, các đơn vị trường học, liên kết với các doanh nghiệp đẩy mạnh công tác học tập, xây dựng xã hội học tập. Trung tâm học tập cộng đồng xã Ninh Vân đã phối hợp, liên kết với Công ty TNHH Vũ Huy Huấn tổ chức thực hiện chuyên đề Giới thiệu về kỹ thuật làm đá cơ bản để tập huấn cho người dân trên địa bàn xã, nhằm định hướng về những kiến thức cơ bản trong việc hướng dẫn, đảm bảo về quy trình, kỹ thuật để tiến hành sản xuất, tạo ra sản phẩm đá đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng đúng yêu cầu về thông số kỹ thuật, mỹ thuật cho sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, để họ làm giàu chính đáng ngay trên mảnh đất quê hương mình.

 

Báo cáo viên Vũ Huy Huấn - Giám đốc Công ty TNHH MTV Huy Huấn

 

Chuyên đề giới thiệu về kỹ thuật làm đá cơ bản của TTHTCĐ xã Ninh Vân

Hội nghị bồi dưỡng cán bộ quản lý các trung tâm học tập cộng đồng luôn được lồng ghép với tổ chức các chuyên đề tại trung tâm học tập cộng đồng là một hình thức tập huấn thực tế để các CBQL trung tâm HTCĐ trao dồi thêm các kỹ năng trong điều hành hoạt động của trung tâm, góp phần bồi dưỡng thêm năng lực cho cán bộ TTHTCĐ về công tác quản lý, đồng thời cũng là nơi các CBQL trung tâm HTCĐ giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm của địa phương mình./.

 

Nguồn: Phòng GDTX, Sở GD&ĐT