31/01/23  Tin của trường  2
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG NIÊM YÊT CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 73/KL-SGDĐT NGÀY 29/12/2022 CỦA SỞ GD ĐT TỈNH NINH BÌNH
 31/01/23  Tin của trường  1
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG  TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH TẾT YÊN THƯƠNG - XUÂN QUÝ MÃO 2023
 21/11/22  Tin của trường  17
HỌC SINH CHĂM SÓC ĐÀI TƯỞNG NIỆM NGHĨA TRANG LIỆT SĨ XÃ YÊN THẮNG
 21/11/22  Tin của trường  31
HOẠT ĐỘNG KỈ NIỆM 40 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/1982 - 20/11/2022
 20/11/22  Tin của trường  28
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG VINH DỰ CÓ 02 GIÁO VIÊN GIỎI CẤP TỈNH
 17/11/22  Tin của trường  15
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN THẮNG  CÔNG KHAI CÁC KHOẢN THU ĐẦU NĂM HỌC 2022-2023