Ninh Bình hoàn thành việc chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm học 2021-2022.

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021 về phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ năm học 2021-2022.

Ninh Bình hoàn thành việc chọn sách giáo khoa năm học 2021-2022 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đại diện NXB giới thiệu SGK và hệ sinh thái kèm SGK theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trước năm học 2021-2022 tại Ninh Bình.

Theo đó, danh mục sách giáo khoa lớp 1 (24 đầu SGK), trong đó môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc chọn 2 bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống của NXB Giáo dục Việt Nam và  bộ Cánh Diều của NXB Đại học Sư phạm); môn Mĩ thuật 4 bộ sách (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo, Cánh Diều), môn , Hoạt động trải nghiệm chọn 4 bộ sách (Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục của 2 chủ biên , Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh Diều); môn Tiếng Anh chọn 4 bộ sách (I-Learn Smart Start, English Dicovery, Macmillan Next Move, Phonics Smart). Danh mục SGK lớp 2 (12 đầu SGK), trong đó môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội, Giáo dục thể chất, Âm nhạc chọn bộ Kết nối tri thức với cuộc sống; môn Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm chọn bộ Chân trời sáng tạo; môn Tiếng Anh chọn 4 bộ (I-Learn Smart Start, Tiếng Anh 2, Phonics Smart, English Dicovery). 

Danh mục SGK lớp 6 (15 đầu SGK), trong đó môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lí, Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mĩ thuật, Giáo dục thể chất chọn bộ Kế nối tri thức với cuộc sống; môn Toán, Tin học, Giáo dục công dân chọn bộ Cánh Diều; môn Hoạt động trải nghiệm, Hướng nghiệp chọn bộ Chân trời sáng tạo; môn Tiếng Anh chọn 3 bộ (sách do Hoàng Văn Vân làm Tổng chủ biên, I-Learn Smart World, English Dicovery).

Để triển khai Quyết định số 462/QĐ-UBND, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 515/SGDĐT-GDTrH, ngày 12/5/2021 về việc chuẩn bị sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6, yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ đạo hiệu trưởng các cơ sở giáo dục phổ thông thông báo danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6 theo Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; Căn cứ thực tế, nhà trường triển khai lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định để sử dụng trong quá trình dạy và học tại đơn vị; Hướng dẫn cha mẹ học sinh đăng ký mua sách giáo khoa cho học sinh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của học sinh năm học 2021-2022; Thống kê nhu cầu, số lượng sách giáo khoa đối với từng môn học, từng khối lớp, số học sinh khuyết tật nhìn và nhu cầu sử dụng sách giáo khoa chữ nổi Braille theo Công văn số 446/SGDDT-GDTH ngày 23/4/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và Điều lệ trường học; tuyệt đối không được ép buộc học sinh, cha mẹ học sinh mua tài liệu tham khảo. 

Trước ngày 20/5/2021, gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo bản thống kê nhu cầu, số lượng sách giáo khoa đối với từng môn học, từng khối lớp (theo phụ lục đính kèm); ngoài gửi bản có dấu, chữ ký của lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Theo https://baoninhbinh.org.vn/

Bài viết liên quan