ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 8

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Nguyễn Văn Cường

2. Bùi Mai Hoa

3. Đinh Thị Thu Huyền

4. Tạ Thị Thu Hương

5. Đinh Hồng Thái

6. Trương Thị Thu Thủy

7. Đinh Công Toản

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/

Bài viết liên quan