ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 2

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Nguyễn Thị Mai

2. Nguyễn Thị Nhung

3. Lê Hữu Quý

4. Nguyễn Hùng Tiến

5. Đặng Văn Tiếp

 

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/

Bài viết liên quan