ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 10

Tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

1. Phạm Thị Huyền

2. Nguyễn Xuân Sơn

3. Đồng Minh Thành

4. Mai Văn Tuất

5. Nguyễn Thị Hồng Tươi

Trở về đầu trang

Theo http://tinhuyninhbinh.vn/

Bài viết liên quan