GIỚI THIỆU CHUNG

  SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN ĐỒNG

1. TỪ KHI TRƯỜNG THÀNH LẬP ĐẾN NAY NHÀ TRƯỜNG CÓ 5 LẦN THAY ĐỔI TÊN TRƯỜNG

- Trường cấp 1 Yên Đồng.- Được thành lập từ tháng 9/1953- 8/1976, hiệu trưởng là: thầy Phạm Văn Phùng; thầy Vũ Thế Tư; cô Hoàng Thị Loan; thầy Phạm Đắc Phụng... làm hiệu trưởng, trường có bốn khu: Yên Tế, cầu Đằng, Thống Nhất và Mùa Thu(Đông Sơn ngày nay) điểm trường chính tại khu Mầm Non Yên Tế ngày nay,   

- Tháng 9/1976  hợp nhất cấp 1 và cấp 2 thành trường Phổ thông cơ sở Yên Đồng.Thầy Vũ Kim Đồng hiệu trưởng

- Tháng 9/1990, tách riêng thành hai trường: Tiểu học Yên ĐồngTHCS Yên Đồng. do thầy Phạm Xuân Dưỡng làm hiệu trưởng; Phó hiệu trưởng là Thầy Hoàng Đức Hậu, Vũ TheesTy ;trường có ba khu( Yên Tế , Cầu Đằng ,Thống Nhất – có trên 1000 học sinh và 45 CBGV)

- Ngày 16/1/1998,  tách trường Tiểu học Yên Đồng thành hai trường Tiểu học Yên Đồng ATiểu học Yên Đồng B.

Tiểu học Yên Đồng A: Hiệu trưởng là Thầy Phạm Xuân Dưỡng, hiệu phó là Thầy Vũ Thế Ty trường có 24 lớp/700hs và 25 CBGV

Tiểu học Yên Đồng B:hiệu trưởng là Cô Phạm Thị Thoa làm hiệu trưởng,cô Lê thị Cải làm hiệu phó Trường có 31 lớp/gần 1000hs và 41 CBGV( trong đó hợp đồng 7đ/c)

- Tháng 7/2008 Tiểu học Yên Đồng A được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 1. Cô Phạm Thị Thoa là Hiệu trưởng

- Tháng 9/2008, sáp nhập hai trường A và B thành trường Tiểu học Yên Đồng. Cô Phạm Thị Thoa là Hiệu trưởng ; cô Lê Thị Cải, Lê Thị Tuyết,Thầy Vũ Tiến Dũng là Hiệu phó có 750hs/27 lớp và 45 CBGV ,trường có ba khu(Yên Tế , Cầu Đằng ,Thống Nhất )

- Tháng 12/2010, Tiểu học Yên Đồng. chỉ còn 2 khu (Yên Tế ,  Tràng Yên)

- Tháng 5/2014, Tiểu học Yên Đồng. được công nhận trường chuẩn quốc gia mức độ 2.

- Tháng 4/2015, Tiểu học Yên Đồng. đạt tiêu chẩn chất lượng giáo dục cấp  độ 3

- Năm học 2017-2018 có 689hs/24 lớp và 47 CBGV tỉ lệ GV/lớp 1,5

Như vậy, từ tháng 9/2008 đến nay dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cô Phạm Thị Thoa hiệu trưởng nhà trường - trường tiểu học Yên Đồng đã thay da đổi thịt về CSVC và chất lượng giảng dạy.

2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NĂM 2008 ĐẾN NAY.

-  Năm học 2008- 2009: Tổng số HS: 750/27 lớp và 45 CBGV-NV; Trường có 3 khu Yên tế, Cầu Đằng và khu Thống Nhất. Cuối năm học Nhà trường được UBND huyện tặng giấy khen.

- Năm học 2009-2010: Tổng số 775HS/ 26 lớp với 45 cán bộ giáo viên. Trong năm học nhà trường được SGD ninh bình công nhận thư viện Tiên tiến. Cuối năm được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên

- Năm học 2010-2011:Tổng toàn trường 24 lớp 661 HS, 46 CBGVNV.  Cuối năm học nhà trường được UBND huyện, Ban chấp hành Liên đoàn lao động huyện Yên Mô tặng giấy khen và Giấy khen liên đội mạnh cấp Tỉnh

- Năm học 2011-2012:Tổng toàn trường 24 lớp 663 HS, 35CBGVNV. Trong năm học trường được UBND tỉnh công nhận Phổ cập GDTH đúng độ tuổi mức 2;  cuối năm được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến và  được Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh Bình tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Năm học 2012-1013, trường có 641 học sinh 23 lớp, tổng số CBGV 43 đ/c . Trong năm học Trường được UBND tỉnh công nhận trường đạt chẩn mức độ 2. Đến cuối năm học trường được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến và Bằng khen Trung ương Đoàn.

- Năm học 2013-2014 trường có 650 HS/23 lớp; 40 CBGV,NV; Trong năm học Nhà trường được SGD Ninh Bình công nhận trường đạt danh hiệu “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” xuất sắc. cuối năm học Trường được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến đứng 6/18 trường.

- Năm học 2014-2015 trường có 648 HS/23 lớp; 40 CBGV,NV; Trong năm học Nhà trường được SGD Ninh Bình công nhận trường đạt danh hiệu Thư viện xuất sắc và được công nhận trường đạt chất lượng giáo dục cấp độ 3. cuối năm học Trường được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến và đứng 4/18 trường.

- Trong năm học 2015-2016 này  trường có 669 HS/23 lớp; 43 CBGV,NV; toàn thể CBGVNV đã và đang duy trì, củng cố, giữ vững các thành tích đạt được. Quyết tâm đạt thành tích cao hơn nữa.

- Trong năm học 2016-2017   Trường có 671 HS/24 lớp; 43 CBGV,NV; toàn thể CBGVNV đã và đang duy trì, củng cố, giữ vững các thành tích đạt được. Quyết tâm đạt thành tích cao hơn nữa.cuối năm học Trường được UBND huyện tặng giấy khen tập thể lao động tiên tiến .

- Trong năm học 2017-2018 này  trường có 689 HS/24 lớp; 45 CBGV,NV; toàn thể CBGVNV đã và đang duy trì, củng cố, giữ vững các thành tích đạt được. Quyết tâm đạt thành tích cao hơn nữa

Như vậy, từ tháng 9/2008 đến nay dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo của cô Phạm Thị Thoa hiệu trưởng nhà trường - trường tiểu học Yên Đồng đã thay da đổi thịt về CSVC và chất lượng giảng dạy.

                                                                                                                          Yên Đồng, ngày 20/1/2018

                                                                                                                                      Người soạn thảo

 

                                                                                                                                         Lê Thị Tuyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban giám hiệu Trường Tiểu Học Yên Đồng