26/07/21  Tin tức - Sự kiện  1882
Xếp thứ 3 cả nước là Ninh Bình với 6,903; Xếp vị trí thứ 4 là An Giang với 6,869.
 12/07/21  Tin tức - Sự kiện  2205
Sở Giáo dục- đào tạo dẫn đầu về Chỉ số cải cách hành chính cấp sở năm 2020
 09/07/21  Tin tức - Sự kiện  1781
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: An toàn, nghiêm túc, đúng quy chế
 06/07/21  Tin tức - Sự kiện  1669
Ngành giáo dục quyết tâm và đã sẵn sàng vì một kỳ thi an toàn, nghiêm túc, nhân văn
 06/07/21  Tin tức - Sự kiện  1752
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Nhiều thí sinh giảm áp lực vì được xét tuyển đại học sớm