Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng, danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng và triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình năm 2021

Chi tiết xem file đính kèm.

Bài viết liên quan