Công tác phát triển Đảng tại cơ sở.

Ngày 06/11/2020 Chi bộ Trường tiểu họ Mai Sơn trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Bùi Văn Đặng.

Ngày 06/11/2020 Chi bộ Trường tiểu họ Mai Sơn trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Bùi Văn Đặng.

Đồng chí Vũ thị hoa Bí thư chi bộ, hiệu trưởng nhà trường đọc và trao quyết định Kết nạp Đảng viên cho đồng chí Bùi Văn Đặng Sinh năm 1990, hiện đâng là giáo viên Chủ nhiệm lớp 4B. Mặc dù là một giáo viên trẻ mới về trường nhưng với tinh thần học hỏi, ý chí vươn lên đồng chí luôn tích cực trong mọi công việc của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ của người giáo viên.