22/05/18  Chuyên môn  6562
Câu lạc bộ ToánCâu lạc bộ Mỹ thuật.Câu lạc bộ Tiếng Anh
 21/05/18  Chuyên môn  1899
“Các em học sinh khi tới trường giống như những cây non có rễ cứng cáp và đầy tiềm năng. Giáo viên chỉ đóng vai trò là những người thúc đẩy, biết cần phải thêm chất xúc tác gì vào nước tưới để giúp những cây non đó phát triển”, đó là thông điệp bà Kirsren Fugl, chuyên gia tư vấn Đan Mạch.
 21/05/18  Chuyên môn  270
- Các phòng chức năng và các trang thiết bị được sử dụng thường xuyên, có hiệu quả góp phần thực hiện đổi mới phương pháp dạy học cho GV và HS.