12/10/20  Tin của trường  201
Sáng ngày 2 tháng 10 năm 2020, trường Tiều  học Khánh Thượng đã long trọng tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
 02/10/20  Tin của trường  195
Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2020, trường Tiểu học Khánh Thượng long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trường Tiểu học Khánh Thượng năm học 2020-2021
 05/09/20  Tin của trường  361
Ngày 5/9/2020, trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức lễ Khai Giảng năm học mới 2020-2021
 25/07/20  Tin của trường  178
Ngày 21/7/2020, trường Tiểu học Khánh Thượng tổ chức cho các giáo viên liên quan đến môn Tiếng Việt lớp 1 tập huấn CTGDPT 2018.
Tiêu điểm