Trường Tiểu học Khánh Thượng hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 5

Để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5, Trường tiểu học Khánh Thượng đã phổ biến Công văn Số 85/PGDĐT-GDTX, ngày 09 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Yên Mô tới cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường; treo khẩu hiệu tuyên truyền “Hãy tích cực đọc sách để mở mang trí thức, rèn luyện nhân cách” trước cổng trường, đồng thời tổ chức tốt Ngày hội đọc sách lần thứ 5.

- Thời gian tổ chức: Sáng ngày thứ hai 23/4/2018.

- Số người tham dự: 521 (gồm 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 01 đại diện Hội Khuyến học xã; 01 đại diện Hội cha mẹ học sinh và 490 học sinh).

- Đánh giá hiệu quả của hoạt động:

Hoạt động Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tại Trường tiểu học Khánh Thượng đã góp phần làm dấy lên phong trào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp trong đời sống văn hóa, tinh thần; tôn vinh các giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong cộng đồng; khuyến khích đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa trong toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, góp phần nâng cao trình độ, chất lượng đào tạo của nhà trường. Trong Ngày Sách Việt Nam lần thứ 5 tại Trường tiểu học Khánh Thượng đã có 01 học sinh phát biểu cảm nhận về vai trò của sách, 01 học sinh tham gia đọc trước toàn trường truyện mình cảm thấy tâm đắc khi đọc, Hội Khuyến học xã và cha mẹ học sinh đã ủng hộ Thư viện nhà trường số sách trị giá 300.000 đồng.

Một số hình ảnh:

Lễ chào cờ

 

Đồng chí Đỗ Văn Chỉnh - Phó hiệu trưởng nhà trường đọc diễn văn khai mạc

 

Em Phương Dung - Lớp 5B phát biểu cảm nhận về đọc sách

Bài viết liên quan