Quyết định công nhận trường Tiểu học Khánh Thượng, huyện Yên Mô đạt chuẩn mức độ 2

Quyết định công nhận trường Tiểu học Khánh Thượng, huyện Yên Mô đạt chuẩn mức độ 2