KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TRƯỜNG. TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD & ĐT YÊN MÔ
TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG
 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG VÒNG THI CẤP TRƯỜNG
TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI - NĂM HỌC 2021- 2022

    
    

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Nguyễn Hoàng Chương

5A

Nhất

2

Bùi Đức Thành

5A

Nhất

3

Nguyễn Minh Đức

5A

Nhất

4

Nguyễn Minh Đức

3C

Nhất

5

Lê Bùi Hương Giang

2D

Nhất

6

Đỗ Quang Thiên

2B

Nhất

7

Phạm Hà Minh Ngọc

1A

Nhất

8

Nguyễn Hải Anh

4A

Nhất

9

Ngô Minh Phúc

4D

Nhất

10

Tạ Thanh Tùng

1D

Nhì

11

Phạm Thu Thuỷ

1D

Nhì

12

Trịnh Minh Đăng

2A

Nhì

13

Phạm Hà Kim Ngân

2B

Nhì

14

Nguyễn Hải Đăng

2D

Nhì

15

Phạm Thị Bích

2D

Nhì

16

Nguyễn Thành Khang

3C

Nhì

17

Bùi Đức Toàn

3B

Nhì

18

Nguyễn Thanh Trúc

3D

Nhì

19

Phùng Thị Hà Vy

4C

Nhì

20

Ninh Đức Mạnh

4D

Nhì

21

Vương Thu Hương

4A

Nhì

22

Bùi Nhật Linh

4B

Nhì

23

Tạ Lâm Quang Việt

5A

Nhì

24

Nguyễn Tiến Phú

5C

Nhì

25

Phạm Ngọc Hà

5C

Nhì

26

Vũ Thành Nhân

5C

Nhì

27

Lê Thị Thanh An

5A

Nhì

28

Nguyễn Đình Khoa

1B

Ba

29

Vũ Thị Linh Nhi

1B

Ba

30

Nguyễn Văn Đại

1D

Ba

31

Nguyễn Đình Đăng

1B

Ba

32

Bùi Minh Châu

2B

Ba

33

Đỗ Hoàng Khánh Thư

2D

Ba

34

Vương Ngọc Hà

2D

Ba

35

Vũ Thị Ngọc Bích

2A

Ba

36

Phạm Hà Anh

2B

Ba

37

Vũ Minh Thuận

2C

Ba

38

Bùi Tùng Lâm

3A

Ba

39

Ninh Đức Toàn

3B

Ba

40

vũ thị hồng phúc

3B

Ba

41

Vũ Thị Anh Thư

3C

Ba

42

Bùi Minh Giang

4B

Ba

43

An Minh Phương

4B

Ba

44

Đỗ Thu Hà

4C

Ba

45

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

Ba

46

Vũ Thị Phương Thảo

4B

Ba

47

Đinh Hoàng Hà

4A

Ba

48

Bùi Minh Tiến

5B

Ba

49

Phạm Ngọc Tường Vi

5A

Ba

50

Nguyễn Đại Tư Duy

5A

Ba

51

Tạ Thị Khánh Ngọc

5A

Ba

52

Nguyễn Thị Tú Anh

5B

Ba

53

Ninh Đức Châu

5B

Ba

54

Nguyễn Thành Phát

5C

Ba

55

Bùi Trọng Kim

5C

Ba

56

Nguyễn Minh Phương

1D

Khuyến khích

57

Nguyễn Gia Bảo

1A

Khuyến khích

58

Phạm Đình Đạt

1B

Khuyến khích

59

Vũ Bảo An

1B

Khuyến khích

60

Vũ Hoàng Quân

1D

Khuyến khích

61

Nguyễn Lê Hồng Ngọc

1C

Khuyến khích

62

Vũ Thị Thu Trang

1D

Khuyến khích

63

Đinh Ngọc Diệp

1C

Khuyến khích

64

Nguyễn Bảo Hân

1D

Khuyến khích

65

Nguyễn Hải Đăng

2C

Khuyến khích

66

Nguyễn Bảo An

2A

Khuyến khích

67

Nguyễn Mỹ Duyên

2B

Khuyến khích

68

Lê Tiến Dũng

2C

Khuyến khích

69

Nguyễn Văn Trường

2C

Khuyến khích

70

Nguyễn Phạm Quỳnh Anh

2C

Khuyến khích

71

Lê Phú Đăng

2C

Khuyến khích

72

Vũ Hoàng Tùng

2D

Khuyến khích

73

Lê Thị Bảo Trang

2C

Khuyến khích

74

Vũ Ngọc Khánh

2A

Khuyến khích

75

Phạm Ngọc Hoa

2C

Khuyến khích

76

Vũ Đức Trung

2B

Khuyến khích

77

Vũ Ngọc Minh Thư

2C

Khuyến khích

78

Vương Mạnh Hùng

3D

Khuyến khích

79

Hoàng Ngọc Bảo Hân

3A

Khuyến khích

80

Nguyễn Thành Vinh

3B

Khuyến khích

81

 Đỗ Thị Phương Thảo

3D

Khuyến khích

82

Lê Kiều Trang

3B

Khuyến khích

83

Nguyễn Bùi Yến Vy

3A

Khuyến khích

84

Nguyễn Trà My

3D

Khuyến khích

85

Vũ Huy Hoàng

3C

Khuyến khích

86

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

3A

Khuyến khích

87

Ninh Hiền Thanh

3D

Khuyến khích

88

Phạm Thị Khánh An

3B

Khuyến khích

89

Nguyễn Thùy Linh

3B

Khuyến khích

90

Dương Thị Huyền Trang

5B

Khuyến khích

91

Lê Văn Quân

5C

Khuyến khích

92

Phạm Lê Tuấn Khanh

5B

Khuyến khích

93

Bùi Ninh Hiếu

5C

Khuyến khích

94

Nguyễn Hoàng Linh

5C

Khuyến khích

95

Phạm Giang Linh

5A

Khuyến khích

96

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

5B

Khuyến khích

97

Vũ Nguyên Vinh

5C

Khuyến khích

98

Tạ Ngọc Kim Anh

5B

Khuyến khích

99

Vũ Ngọc Hân

5C

Khuyến khích

100

Nguyễn Lê Ngọc Hà

5B

Khuyến khích

101

Tạ Thị Ngọc Minh

5A

Khuyến khích

102

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

5A

Khuyến khích

103

Đinh Hoàng Minh

5C

Khuyến khích

104

Phạm Nhật Tiến

5A

Khuyến khích

105

Phạm Hoài Thương

5A

Khuyến khích

106

Đoàn Phan An Khánh

5A

Khuyến khích

107

Nguyễn Phương Linh

4C

Khuyến khích

108

Mai Anh Tuấn

4B

Khuyến khích

109

Vũ Nhật Tiến

4B

Khuyến khích

110

Vũ Diệu Linh

4D

Khuyến khích

111

Lê Minh Nguyệt

4B

Khuyến khích

112

Tạ Đoàn Hà Linh

4D

Khuyến khích

113

Đinh Thị Trà My

4C

Khuyến khích

114

Đỗ Tiến Phong

4A

Khuyến khích

115

Bùi Quang Huy

4C

Khuyến khích

116

Vũ Quang Minh

4C

Khuyến khích

117

Nguyễn Thủy Tiên

4A

Khuyến khích

118

Phạm Minh Quang

4A

Khuyến khích

119

Lê Công Văn

4A

Khuyến khích

120

Đoàn Vũ Phương Linh

4D

Khuyến khích

121

Hoàng Nhật Minh

4A

Khuyến khích

122

Nguyễn Chí Bảo

4A

Khuyến khích

Tổng cộng danh sách có 122 Học sinh đạt giải