KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG. TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD & ĐT YÊN MÔ
TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG VÒNG THI SƠ KHẢO -  CẤP TRƯỜNG
TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT - NĂM HỌC 2021- 2022

    
    

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

1

Phạm Hà Minh Ngọc

1A

Nhất

2

Đỗ Tuấn Kiệt

1A

Nhất

3

Lê Bùi Hương Giang

2D

Nhất

4

Đỗ Quang Thiên

2B

Nhất

5

Nguyễn Minh Đức

3C

Nhất

6

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

3A

Nhất

7

Ninh Đức Mạnh

4D

Nhất

8

Ngô Minh Phúc

4D

Nhất

9

Vũ Quang Minh

4C

Nhất

10

Đinh Quốc Khiêm

5A

Nhất

11

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

5A

Nhất

12

Nguyễn Minh Đức

5A

Nhất

13

Vũ Thị Linh Nhi

1B

Nhì

14

Nguyễn Lê Hồng Ngọc

1C

Nhì

15

Nguyễn Tuấn Kiệt

2A

Nhì

16

Phạm Hà Kim Ngân

2B

Nhì

17

Đỗ Hoàng Khánh Thư

2D

Nhì

18

Vũ Thị Ngọc Bích

2A

Nhì

19

Vũ Huy Hoàng

3C

Nhì

20

Đinh Hoàng Phương

3C

Nhì

21

Ninh Đức Toàn

3B

Nhì

22

Nguyễn Phương Linh

4C

Nhì

23

Tạ Đoàn Hà Linh

4D

Nhì

24

Phạm Thành Long

4B

Nhì

25

Ninh Thảo Vy

4C

Nhì

26

Nguyễn Hải Anh

4A

Nhì

27

Vũ Nhật Tiến

4B

Nhì

28

Lê Thị Thanh An

5A

Nhì

29

Phạm Ngọc Tường Vi

5A

Nhì

30

Đoàn Phan An Khánh

5A

Nhì

31

Nguyễn Hoàng Chương

5A

Nhì

32

Tạ Thị Khánh Ngọc

5A

Nhì

33

Vũ Ngọc Hân

5C

Nhì

34

Dương Thị Huyền Trang

5B

Nhì

35

Nguyễn Đình Khoa

1B

Ba

36

Nguyễn Ngọc Thiên Bình

1D

Ba

37

Vũ Tuệ Nhi

1B

Ba

38

Tạ Thanh Tùng

1D

Ba

39

Phạm Hà Anh

2B

Ba

40

Lê Phú Đăng

2C

Ba

41

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

2B

Ba

42

Vũ Minh Thuận

2C

Ba

43

Bùi Đức Đại

2B

Ba

44

Phạm Ngọc Hoa

2C

Ba

45

Bùi Thanh Nhàn

3A

Ba

46

Bùi Tùng Lâm

3A

Ba

47

Phạm Như Hân

3C

Ba

48

Ninh Hiền Thanh

3D

Ba

49

Nguyễn Thành Khang

3C

Ba

50

Nguyễn Thành Đạt

4D

Ba

51

Bùi Quang Huy

4C

Ba

52

Tạ Thị Quỳnh Anh

4C

Ba

53

Vũ Diệu Linh

4D

Ba

54

Trần Thị Tố Uyên

4A

Ba

55

Đinh Thị Trà My

4C

Ba

56

Phạm Thị Thanh Tâm

4A

Ba

57

Nguyễn Kim Ngân

4A

Ba

58

Vũ Thành Nhân

5C

Ba

59

Phạm Hoàng Hải

5C

Ba

60

Bùi Ninh Hiếu

5C

Ba

61

Nguyễn Lê Ngọc Hà

5B

Ba

62

Tống Lê Thái An

5B

Ba

63

Nguyễn Ngọc Đại

5B

Ba

64

Nguyễn Khánh Linh

5C

Ba

65

Nguyễn Thành Phát

5C

Ba

66

Nguyễn Tiến Phú

5C

Ba

67

Nguyễn Hoàng Linh

5C

Ba

68

Vũ Hoàng Quân

1D

Khuyến Khích

69

Phạm Đình Đạt

1B

Khuyến Khích

70

Nguyễn Minh Phương

1D

Khuyến Khích

71

Vũ Huy Tiến

1C

Khuyến Khích

72

Phạm Thu Thuỷ

1D

Khuyến Khích

73

An Hà Anh

1C

Khuyến Khích

74

Tạ Trần Gia Huy

1C

Khuyến Khích

75

Bùi Thuý Vy

1D

Khuyến Khích

76

Bùi Văn Duy

1B

Khuyến Khích

77

Bùi Minh Châu

2B

Khuyến Khích

78

Vũ Ngọc Khánh

2A

Khuyến Khích

79

Vũ Hoàng Tùng

2D

Khuyến Khích

80

Vương Ngọc Hà

2D

Khuyến Khích

81

Phạm Ngọc Bích

2C

Khuyến Khích

82

Nguyễn Hải Đăng

2C

Khuyến Khích

83

Trịnh Minh Đăng

2A

Khuyến Khích

84

Vũ Ngọc Minh Thư

2C

Khuyến Khích

85

Phạm Hải Đăng

2D

Khuyến Khích

86

Vũ Hữu Minh

2B

Khuyến Khích

87

Nguyễn Thị Trúc Mai

2A

Khuyến Khích

88

Vũ Phương Thảo

2B

Khuyến Khích

89

 Lê Tiến Dũng

2C

Khuyến Khích

90

Lê Thị Quỳnh Như

2C

Khuyến Khích

91

Nguyễn Mai Anh

2C

Khuyến Khích

92

Nguyễn Thùy Linh

3A

Khuyến Khích

93

Nguyễn Bùi Yến Vy

3A

Khuyến Khích

94

Phạm Thị Khánh An

3A

Khuyến Khích

95

Nguyễn Thành Vinh

3B

Khuyến Khích

96

Bùi Lê Khánh An

3A

Khuyến Khích

97

Vương Mạnh Hùng

3A

Khuyến Khích

98

Phạm Quốc Đại

3D

Khuyến Khích

99

Hoàng Ngọc Bảo Hân

3A

Khuyến Khích

100

Vũ Thị Anh Thư

3C

Khuyến Khích

101

Lê Kiều Trang

3B

Khuyến Khích

102

Vũ Mai Anh

3B

Khuyến Khích

103

Vũ Ngọc Hoàng Anh

3A

Khuyến Khích

104

Đỗ Thu Hà

4C

Khuyến Khích

105

Bùi Nhật Linh

4B

Khuyến Khích

106

Nguyễn Chí Bảo

4A

Khuyến Khích

107

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

Khuyến Khích

108

Hoàng Nhật Minh

4A

Khuyến Khích

109

Đặng Thị Phương Thảo

4A

Khuyến Khích

110

Nguyễn Thị Hà Thanh

4D

Khuyến Khích

111

Lê Minh Nguyệt

4B

Khuyến Khích

112

Nguyễn Thủy Tiên

4A

Khuyến Khích

113

Vũ Thị Phương Thảo

4B

Khuyến Khích

114

Đoàn Vũ Phương Linh

4D

Khuyến Khích

115

Phùng Thị Hà Vy

4C

Khuyến Khích

116

An Minh Phương

4B

Khuyến Khích

117

Đinh Hoàng Hà

4A

Khuyến Khích

118

Phạm Minh Quang

4A

Khuyến Khích

119

Lê Công Văn

4A

Khuyến Khích

120

Vương Thu Hương

4A

Khuyến Khích

121

Vũ Đặng An Vũ

4B

Khuyến Khích

122

Đinh Hoàng Minh

5C

Khuyến Khích

123

Hoả Đức Minh Quân

5A

Khuyến Khích

124

Nguyễn Minh Anh

5A

Khuyến Khích

125

Nguyễn Thị Nhâm

5A

Khuyến Khích

126

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

5C

Khuyến Khích

127

Phạm Lê Tuấn Khanh

5B

Khuyến Khích

128

Nguyễn Thị Kim Ngân

5C

Khuyến Khích

129

Nguyễn Phương Anh

5A

Khuyến Khích

130

Phạm Thị Yến Vy

5C

Khuyến Khích

131

Phạm Giang Linh

5A

Khuyến Khích

132

Phạm Hoài Thương

5A

Khuyến Khích

133

Bùi Thị Khánh Linh

5A

Khuyến Khích

134

Tạ Thị Thanh Hương

5A

Khuyến Khích

135

Tạ Xuân Nam

5C

Khuyến Khích

136

Tạ Thị Thùy Linh

5B

Khuyến Khích

137

Bùi Nguyễn Tường Vy 

5C

Khuyến Khích

138

Lê Thị Thanh Tâm

5B

Khuyến Khích

139

Nguyễn Thanh Bình

5C

Khuyến Khích

140

Bùi Trọng Kim

5C

Khuyến Khích

141

Lê Văn Quân

5C

Khuyến Khích

142

Nguyễn Hà Khánh Vi

5A

Khuyến Khích

    

Tổng cộng danh sách có 142 Học sinh đạt giải