Kết quả thi Tiếng Anh trên mạng IOE cấp trường. Trường Tiểu học Khánh Thượng. Năm học 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

 

 

 

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI VYOLYMPIC TIẾNG ANH (IOE)

 

 CẤP TRƯỜNG- NĂM HỌC 2021- 2022

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

 
 

1

Bùi Đức Toàn

3B

Nhất

 

 

Phạm Minh Quang

4A

Nhất

 

 

Phạm Ngọc Hà

5C

Nhất

 

2

Vũ Huy Hoàng

3C

Nhì

 

 

Ninh Đức Mạnh

4D

Nhì

 

 

Bùi Ninh Hiếu

5C

Nhì

 

3

Nguyễn Thùy Dương

3C

Ba

 

 

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

Ba

 

 

Nguyễn Tiến Phú

5C

Ba

 

4

Bùi Tùng Lâm

3A

K. Khích

 

5

Phạm Quốc Đại

3D

K. Khích

 

6

Nguyễn Bảo An

3D

K. Khích

 

10

Ngô Minh Phúc

4D

K.Khích

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có 13 học sinh đạt giải)