KẾT QUẢ THI HỘI- TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT VÀ TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA - TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

KẾT QUẢ THI HỘI- TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

Năm học 2020- 2021

      

STT

Số báo danh

Họ và Tên

Lớp

 Điểm

ĐẠT GIẢI

1

8360679

Nguyễn Tuấn Hải

5C

490

NHÌ

2

8465508

Vũ Mạnh Cường

5C

490

NHÌ

3

8468227

Vũ Ngọc Phan

5C

470

NHÌ

4

8940344

Phạm Hồng Hạnh

5A

460

NHÌ

5

8522866

Vương Bá Vũ

5C

450

BA

6

2620561

Vũ Nhật Tiến

3B

440

BA

7

8455147

Bùi Đức Toàn

2B

460

KHUYẾN KHÍCH

8

8465250

Phạm Thị Mai Lan

5B

430

KHUYẾN KHÍCH

 

 

KẾT QUẢ TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TỈNH - NINH BÌNH
Năm học 2020- 2021 
        
STTSBDHọ và tên học sinhLớpĐiểmThời gianĐạt giải 
11240786Nguyễn Thành Vinh2B280481NHÌ 
28455147Bùi Đức Toàn 2B2701226BA 
32623685Ninh Đức Mạnh3D270759NHÌ 
42265056Phạm Ngọc Hà4C2701386NHÌ 
58360679Nguyễn Tuấn Hải5C3001042NHẤT 
68465450Vũ Mạnh Cường5C3002241NHÌ 
78467568Nguyễn Ngọc Hà5C2701226BA 

 

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP QUỐC GIA

Năm học 2020- 2021

      

STT

SBD

Họ, Tên học sinh

Lớp

Điểm

XẾP GIẢI

1

8360679

Nguyễn Tuấn Hải

5C

500

NHẤT

2

8465450

Vũ Mạnh Cường

5C

500

NHẤT

5

8467568

Nguyễn Ngọc Hà

5C

500

NHẤT