KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH VÀ TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG. TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG NĂM HỌC 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ
TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG
 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

 

 - VIOLYMPIC- MÔN THI: TOÁN TIẾNG ANH- NĂM HỌC 2021- 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

 
 

1

Ngô Minh Phúc

4D

Nhất

 

2

Vũ Thành Nhân

5C

Nhất

 

3

Ninh Đức Mạnh

4D

Nhì

 

4

Nguyễn Tiến Phú

5C

Nhì

 

5

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

Ba

 

6

Phạm Ngọc Hà

5C

Ba

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có 06 học sinh đạt giải)

 

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET

 

 - VIOLYMPIC- MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT- NĂM HỌC 2021- 2022

 

 

 

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

 
 

1

Tạ Trần Gia Huy

1C

Nhất

 

2

Lê Bùi Hương Giang

2D

Nhất

 

3

Bùi Tùng Lâm

3A

Nhất

 

4

Ninh Đức Mạnh

4D

Nhất

 

5

Vũ Thành Nhân

5C

Nhất

 

6

Vũ Huy Tiến

1C

Nhì

 

7

Vũ Minh Thuận

2C

Nhì

 

8

Hoàng Ngọc Bảo Hân

3A

Nhì

 

9

Phạm Quốc Đại

3D

Nhì

 

10

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

Nhì

 

11

Nguyễn Hải Anh

4A

Nhì

 

12

Bùi Ninh Hiếu

5C

Nhì

 

13

Nguyễn Tiến Phú

5C

Nhì

 

14

Phạm Hoàng Hải

5C

Nhì

 

15

Nguyễn Gia Bảo

1A

Ba

 

16

Đỗ Tuấn Kiệt

1A

Ba

 

17

Lê Nguyễn Khánh Hà

3A

Ba

 

18

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

3A

Ba

 

19

Nguyễn Minh Đức

3C

Ba

 

20

Lê Kiều Trang

3B

Ba

 

21

Vuong Thu Huong

4A

Ba

 

22

Lê Trung Hiếu

4B

Ba

 

23

Vũ Nhật Tiến

4B

Ba

 

24

Đinh Hàng Minh

5C

Ba

 

25

Vũ Ngọc Hân

5C

Ba

 

26

Nguyễn Thành Phát

5C

Ba

 

27

Phạm Ngọc Hà

5C

Ba

 

28

Nguyễn Thành Khang

3C

Khuyến khích

 

29

Bùi Thanh Nhàn

3B

Khuyến khích

 

30

Nguyễn Bùi Yến Vy

3A

Khuyến khích

 

31

Vũ Thị Phương Anh

3B

Khuyến khích

 

32

Bùi Đức Toàn

3B

Khuyến khích

 

33

Nguyễn Thành Vinh

3B

Khuyến khích

 

34

Vương Mạnh Hùng

3D

Khuyến khích

 

35

Bùi Nhật Linh

4B

Khuyến khích

 

36

Vũ Nam Phong

4B

Khuyến khích

 

37

Ngô Minh Phúc

4D

Khuyến khích

 

38

Đặng Thị Phương Thảo

4A

Khuyến khích

 

39

Tạ Đoàn Hà LInh

4D

Khuyến khích

 

40

Trần Thị Tố Uyên

4A

Khuyến khích

 

41

Ninh Đức Châu

5B

Khuyến khích

 

42

Nguyễn Minh Đức

5A

Khuyến khích

 

43

Bùi Trọng Kim

5C

Khuyến khích

 

44

Phạm Nhật tiến

5A

Khuyến khích

 

45

Nguyễn Mạnh Hùng Anh

5A

Khuyến khích

 

46

Tạ Lâm Quang Việt

5A

Khuyến khích

 

47

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

5C

Khuyến khích

 

48

Bùi Minh Tiến

5B

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có 48 học sinh đạt giải)