KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH VÀ TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

 

KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

 

 

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 1

 

       

 

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

 

1

33936810

Trịnh Minh Đăng

1A

380

2713

Nhất

 

2

34678491

Bùi Thành Trung

1C

370

1609

Nhì

 

       

 

       

 

(Danh sách có 02 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì)

 

       

 

       

 

 

KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

 

 

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 2

 

       

 

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

 

1

34018906

Lê Kiều Trang

2B

270

963

Nhất

 

       

 

       

 

(Danh sách có 01 học sinh đạt giải Nhất)

 

        
       

 

 

KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

 

 

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 3

 

       

 

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

 

1

31213105

Nguyễn Mạnh Chiến

3D

270

936

Nhất

 

2

32273188

Ninh Đức Manh

3D

190

743

Nhì

 

       

 

(Danh sách có 02 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì)

 

       

 

       

 

 

KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

 

 

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 4

 

       

 

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

 

1

30850573

Phạm Ngọc Hà

4C

320

1135

Nhất

 

2

32582674

Phạm Ngọc Tường Vi

4A

240

2324

Nhì

 

3

32417448

Tạ Thị Khánh Ngọc

4A

210

1349

Ba

 

       

 

(Danh sách có 03 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba)

 

       

 

 

KẾT QUẢ THI GiẢI TOÁN TIẾNG ANH CẤP TRƯỜNG

 

 

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 5

 

       

 

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

 

1

33705431

Nguyễn Tuấn Hải

5C

470

2639

Nhất

 

2

33705468

Vũ Mạnh Cường

5C

460

2639

Nhì

 

3

34444512

Phạm Hồng Hạnh

5C

450

1694

Nhì

 

4

34554046

Nguyễn Ngọc Hà

5C

440

1382

Ba

 

5

34591952

Phạm Ngọc Minh

5C

420

1765

Ba

 

6

31157333

Phạm Khánh Dương

5B

420

2197

Ba

 

7

34536901

Lê Nhật Minh

5B

410

2162

Khuyến khích

 

8

34661907

Lê Bùi Bảo Ngọc

5A

400

1506

Khuyến khích

 

9

33697885

Vũ Nguyên Lộc

5C

400

2696

Khuyến khích

 

10

34325924

Lê Minh Sang

5C

390

1913

Khuyến khích

 

11

34674256

Trịnh Thị Mai Phương

5B

380

2284

Khuyến khích

 

12

33761010

Phạm Thị Anh Thư

5C

370

2244

Khuyến khích

 

13

34182542

Đỗ Thu Ngọc

5B

350

2340

Khuyến khích

 

       

 

(Danh sách có 13 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 07 giải Khuyến khích)

 

    

 

  

 

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 1

       

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

1

34033003

Phạm Hải Đăng

1D

840

2571

Nhất

2

34498523

Phạm Hà Anh

1B

780

1899

Nhì

3

34032869

Đỗ Hoàng Khánh Thư

1D

760

2716

Nhì

4

33950041

vũ ngọc khánh

1A

690

2569

Ba

5

33781970

Bùi Minh Châu

1B

690

2676

Ba

6

33936810

Trịnh Minh Đăng

1A

670

2327

Ba

7

34032621

Lê Bùi Hương Giang

1D

640

2048

Khuyến khích

8

34678491

Bùi Thành Trung

1C

640

2576

Khuyến khích

9

33726982

Vũ Minh Thuận

1C

610

2600

Khuyến khích

10

34636673

Vũ Phương Thảo

1B

590

2076

Khuyến khích

11

34032736

Vũ Hoàng Tùng

1D

540

2204

Khuyến khích

12

34666035

Pham Thu Thủy

1D

510

2243

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

       

(Danh sách có 12 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích)

       
       

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 2

       

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

1

34426633

Bùi Tùng Lâm

2A

670

2369

Nhất

2

32980037

vũ thị phương anh

2B

460

2536

Nhì

3

34018906

Lê Kiều Trang

2B

460

2690

Nhì

4

32542641

Nguyễn Minh Đức

2C

420

1281

Ba

5

34637291

Bùi Đức Toàn

2B

420

2702

Ba

6

32248705

Nguyễn Bùi Yến Vy

2A

400

1651

Ba

7

34650221

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

2A

380

1300

Khuyến khích

8

33948237

Nguyễn Thành Vinh

2B

380

1413

Khuyến khích

9

34635907

Phạm Quốc Đại

2D

370

1685

Khuyến khích

10

34552198

Phạm Thị Khánh An

2B

370

1908

Khuyến khích

11

34405293

Ninh Đức Toàn

2B

370

2012

Khuyến khích

12

32647429

Vũ Huy Hoàng

2C

360

986

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

       

(Danh sách có 12 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 06 giải Khuyến khích)

       
       

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 3

       

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

1

32273188

Ninh Đức Manh

3D

440

1362

Nhất

2

33791772

nguyễn hải anh

3A

440

2232

Nhì

3

30997087

Vũ Nhật Tiến

3B

430

2029

Nhì

4

34359732

Vuong Thu Huong

3A

430

2193

Nhì

5

34237739

Tran Thi To Uyen

3A

400

2646

Ba

6

34506221

Nguyễn Phương Linh

3C

390

2659

Ba

7

34652963

Phùng Thị Hà Vy

3C

360

2703

Ba

8

33727167

Pham Minh Quang

3A

350

2343

Ba

9

34568238

Ninh Thảo Vy

3C

350

2728

Khuyến khích

10

33651896

Dinh Hoang Ha

3A

340

1511

Khuyến khích

11

34506424

Phạm Thị Thanh Tâm

3C

340

2368

Khuyến khích

12

34400705

do thu ha

3C

340

2724

Khuyến khích

13

33913397

Ngô Minh Phúc

3D

330

1596

Khuyến khích

14

31213105

Nguyễn Mạnh Chiến

3D

320

1392

Khuyến khích

15

34506614

Tạ Thị Quỳnh Anh

3C

320

2255

Khuyến khích

16

34648795

Bùi Phương Thúy

3D

310

1791

Khuyến khích

       

(Danh sách có 16 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 08 giải Khuyến khích)

       
       
       

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 4

       

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

1

31554130

Nguyễn Tiến Phú

4C

480

2566

Nhất

2

30532407

Vũ Thành Nhân

4C

380

2630

Nhất

3

30850573

Phạm Ngọc Hà

4C

340

1740

Nhì

4

32988016

Đinh Quốc Khiêm

4A

330

2337

Nhì

5

32582674

Phạm Ngọc Tường Vi

4A

330

1790

Nhì

6

34541252

Đinh Hoàng Minh

4C

340

2600

Ba

7

33287315

Vũ Ngọc Hân

4C

320

2684

Ba

8

31160276

Bùi Trọng Kim

4C

310

2145

Ba

9

33334268

Nguyễn Thành Phát

4C

310

2708

Ba

10

34660888

Lê Thị Thanh An

4A

300

1897

Ba

11

32417448

Tạ Thị Khánh Ngọc

4A

300

2038

Khuyến khích

12

33952849

Bùi Minh Tiến

4B

300

2227

Khuyến khích

13

34563130

Phạm Lê Tuấn Khanh

4B

300

2267

Khuyến khích

14

34519851

Tống Lê Thái An

4B

300

2675

Khuyến khích

15

33275551

Nguyễn Khánh Linh

4C

290

2234

Khuyến khích

16

34519388

Ninh Đức Châu

4B

280

2222

Khuyến khích

17

34146214

Tạ Lâm Quang Việt

4A

270

1718

Khuyến khích

18

33287321

Bùi Ninh Hiếu

4C

270

2193

Khuyến khích

19

34519743

Nguyễn Ngọc Bảo Châm

4B

270

2348

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

       

(Danh sách có 19 học sinh đạt giải: 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 05 giải Ba và 9 giải Khuyến khích)

       
       

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

KẾT QUẢ THI GIẢI TOÁN TIẾNG VIỆT CẤP TRƯỜNG

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2020- 2021- Khối lớp 5

       

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Điểm thi

Thời gian thi [ giây ]

Đạt giải

1

33705468

Vũ Mạnh Cường

5C

450

2673

Nhất

2

33705431

Nguyễn Tuấn Hải

5C

440

2678

Nhì

3

34661907

Lê Bùi Bảo Ngọc

5A

340

2685

Nhì

4

33761010

Phạm Thị Anh Thư

5C

330

1743

Nhì

5

33718866

Vương Bá Vũ

5C

330

2702

Ba

6

34325924

Lê Minh Sang

5C

320

1766

Ba

7

33327329

Vũ Ngọc Phan

5C

320

1891

Ba

8

34536901

Lê Nhật Minh

5B

310

1696

Ba

9

34554046

Nguyễn Ngọc Hà

5C

310

1726

Khuyến khích

10

34526812

Nguyễn Cẩm Ly

5B

310

1958

Khuyến khích

11

31157333

Phạm Khánh Dương

5B

310

2011

Khuyến khích

12

34103481

Nguyễn Thùy Giang

5B

310

2693

Khuyến khích

13

34182542

Đỗ Thu Ngọc

5B

300

1684

Khuyến khích

14

34444512

Phạm Hồng Hạnh

5A

300

1863

Khuyến khích

15

28367129

Đỗ Nguyễn Bích Thảo

5C

300

2188

Khuyến khích

16

34663360

Đỗ Như Quỳnh

5A

290

2009

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

       

(Danh sách có 16 học sinh đạt giải: 01 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba và 08 giải Khuyến khích)

       
       
    

Khánh Thượng, ngày 22 tháng 01 năm 2021

  

NGƯỜI LẬP BẢNG

 

HIỆU TRƯỞNG

       
       
  

 

    
  Đỗ Văn Chỉnh 

Nguyễn Thị Thủy

               

 

Bài viết liên quan