Kết quả các cuộc thi cấp huyện, Tỉnh và cấp Quốc gia của học sinh trường Tiểu học Khánh Thượng trong Năm học 2021-2022

Trong năm học 2021-2022, Học sinh trường Tiểu học Khánh Thượng đã tích cực tham gia các cuộc thi. Kết quả cụ thể các cấp huyện, tỉnh và quốc gia như sau:

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ
"GIAO LƯU TÀI NĂNG TIẾNG ANH TIỂU HỌC" CẤP HUYỆN
NĂM HỌC 2021-2022

STT

Họ và tên

HS lớp

Giải

 
 
 

1

Phạm Ngọc Hà

5C

Ba

 

2

Nguyễn Tiến Phú

5C

Khuyến khích

 

3

Phạm Ngọc Tường Vi

5A

Khuyến khích

  

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG "GIAO LƯU TÀI NĂNG TIẾNG ANH" TIỂU HỌC

 CẤP TỈNH- NĂM HỌC 2021- 2022

STT

Họ và tên

Lớp

Đạt giải

Ghi chú

1

Phạm Ngọc Hà

5C

Khuyến khích

 

 

 

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI VÒNG THI CẤP TỈNH - TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

NĂM HỌC 2021- 2022

 

    

 

    

STT

Số báo danh

Họ và Tên

Lớp

Điểm

Thời gian thi

Đạt giải

 

1

9689742

Phạm Thu Thuỷ

1D

300

609

Nhì

 

2

9068370

Vũ Phương Thảo

2B

300

690

Nhì

 

3

8900133

Phạm Hà Kim Ngân

2B

300

758

Ba

 

4

1073311

Hoàng Ngọc Bảo Hân

3A

300

1215

Nhì

 

5

1073906

Nguyễn Bùi Yến Vy

3A

300

1376

Ba

 

6

9852514

Nguyễn Mạnh Chiến

4D

300

553

Nhì

 

7

9630968

Ngô Minh Phúc

4D

300

1552

Ba

 

8

1066907

Nguyễn Tiến Phú

5C

300

213

nhất

 

9

8345217

Vũ Thành Nhân

5C

300

252

Nhì

 

10

8476199

Bùi Trọng Kim

5C

300

728

Ba

 

         
 

(Danh sách có: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 04 giải Ba)

 
 
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI HỘI (CẤP TỈNH) - TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 
NĂM HỌC 2021- 2022
 
 

STT

Họ và Tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Xếp giải

1

Lê Bùi Hương Giang

2D

420

1122

BA

2

Phạm Hà Kim Ngân

2B

380

1587

KHUYẾN KHÍCH

3

Vũ Nhật Tiến

4B

390

913

BA

4

Ninh Đức Mạnh

4D

380

1413

BA

5

Phạm Ngọc Tường Vi

5A

390

1909

NHÌ

6

Lê Thị Thanh An

5A

350

2286

KHUYẾN KHÍCH

7

Hoả Đức Minh Quân

5A

330

1805

KHUYẾN KHÍCH


 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET 

  VIOLYMPIC - NĂM HỌC 2021- 2022

MÔN THI: TOÁN TIẾNG VIỆT

VÒNG THI: QUỐC GIA

 

 

 

 

 

 

 

STT

ID

Họ và tên

Lớp

Kết quả thi vòng cấp Quốc gia

Điểm

Đạt giải

Ghi chú

1

35019836

Bùi Tùng Lâm

3A

720

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Danh sách có: 01 học sinh)