Danh sách học sinh trường Tiểu học Khánh Thượng đạt giải trong các cuộc thi về Thể dục - Thể thao

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT CÁC GIẢI THỂ THAO

Stt

Môn thi đấu

Đoạt giải

Nội dung thi

Đơn vị

Học sinh

Lớp

Đơn vị tổ chức

1

Aerobics

Nhì

Bài tự chọn

Huyện

Đội aerobics trường

 

Hội khoẻ

2

Bơi

Nhì  

50m trườn sấp

Tỉnh

Kiểu Ngân Dương

5B

Giải Thanh thiếu nhi tỉnh

Nhất

100m trườn sấp

Huyện

Kiểu Ngân Dương

5B

Huyện

Nhì

50m trườn sấp

Huyện

Kiểu Ngân Dương

5B

Huyện

3

Bóng bàn

Ba

Đơn nam

Tỉnh

Bùi Đức Dương

5B

Giải phát thanh và truyền hình tỉnh

Nhất

Đôi nam nữ

Huyện

Bùi Đức Dương

5B

Giải phát thanh và truyền hình tỉnh

Ba

Đôi nam nữ

Tỉnh

Hồng Ngọc

4B

Giải phát thanh và truyền hình tỉnh

Nhất

Đôi nam nữ

Huyện

Hồng Ngọc

4B

Giải phát thanh và truyền hình tỉnh

Nhì

Đơn nữ

Huyện

Hồng Ngọc

4B

Giải phát thanh và truyền hình tỉnh

4

Cờ vua

Nhất

 

Huyện

Tùng Dương

5A

Hội khoẻ

Nhì

 

Huyện

Nguyễn Thị Thùy Dương

3C

Hội khoẻ

ba

 

Huyện

Phạm Lê Tuấn Khanh

3B

Hội khoẻ

ba

 

Huyện

Ngọc Lan

5A

Hội khoẻ

Bài viết liên quan