Danh sách học sinh khối 1 và 2 trường Tiểu học Khánh Thượng được khen thưởng cuối năm của năm học 2021-2022

TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH THƯỢNG

DANH SÁCH HỌC SINH KHEN THƯỞNG  KHỐI 1- 2- NĂM HỌC 2021 - 2022

 

STT

Họ Và Tên

Lớp

Danh hiệu khen thưởng

1

Nguyễn Quỳnh Anh

1A

Học sinh Xuất sắc

2

Vũ Quỳnh Anh

1A

Học sinh Xuất sắc

3

Bùi Ngọc Bích

1A

Học sinh Xuất sắc

4

Phạm Trung Hiếu

1A

Học sinh Xuất sắc

5

Hoàng Minh Huy

1A

Học sinh Xuất sắc

6

Phạm Ngọc Khánh

1A

Học sinh Xuất sắc

7

Đỗ Tuấn Kiệt

1A

Học sinh Xuất sắc

8

Nguyễn Thị Bích Ngọc

1A

Học sinh Xuất sắc

9

Phạm Hà Minh Ngọc

1A

Học sinh Xuất sắc

10

Ngô Thảo Vy

1A

Học sinh Xuất sắc

11

Ngô Thúy Vy

1A

Học sinh Xuất sắc

12

Vũ Bảo An

1B

Học sinh Xuất sắc

13

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

1B

Học sinh Xuất sắc

14

Bùi Văn Duy

1B

Học sinh Xuất sắc

15

Phạm Đình Đạt

1B

Học sinh Xuất sắc

16

Bùi Nhật Hải Đăng

1B

Học sinh Xuất sắc

17

Phùng Quốc Khánh

1B

Học sinh Xuất sắc

18

Nguyễn Đình Khoa

1B

Học sinh Xuất sắc

19

Vũ Tuệ Nhi

1B

Học sinh Xuất sắc

20

Vũ Thị Linh Nhi

1B

Học sinh Xuất sắc

21

Phùng Thị Anh Thư

1B

Học sinh Xuất sắc

22

An Hà Anh

1C

Học sinh Xuất sắc

23

Ngô Khánh Ly

1C

Học sinh Xuất sắc

24

Vũ Trần Ngọc Mai

1C

Học sinh Xuất sắc

25

Nguyễn Lê Hồng Ngọc

1C

Học sinh Xuất sắc

26

Vũ Huy Tiến

1C

Học sinh Xuất sắc

27

Lê Thị Kim Ngân

1C

Học sinh Xuất sắc

28

Phạm Phú Tuân

1C

Học sinh Xuất sắc

29

Hà Anh Tuấn

1C

Học sinh Xuất sắc

30

Bùi Thanh Phong

1C

Học sinh Xuất sắc

31

Tạ Thanh Tùng

1D

Học sinh Xuất sắc

32

Nguyễn Bảo Hân

1D

Học sinh Xuất sắc

33

Phạm Thu Thủy

1D

Học sinh Xuất sắc

34

Phạm Huyền Phúc Chi

1D

Học sinh Xuất sắc

35

Vũ Hoàng Quân

1D

Học sinh Xuất sắc

36

Vũ Thị Thu Trang

1D

Học sinh Xuất sắc

37

Nguyễn Minh Phương

1D

Học sinh Xuất sắc

38

Nguyễn Diệu Linh

1D

Học sinh Xuất sắc

39

Nguyễn Văn Đại

1D

Học sinh Xuất sắc

40

Vũ Thị Ngọc Bích

2A

Học sinh Xuất sắc

41

Trịnh Minh Đăng

2A

Học sinh Xuất sắc

42

Phạm Ngọc Hân

2A

Học sinh Xuất sắc

43

Vũ Ngọc Khánh

2A

Học sinh Xuất sắc

44

Nguyễn Tuấn Kiệt

2A

Học sinh Xuất sắc

45

Phạm Thị Thiên Lam

2A

Học sinh Xuất sắc

46

Tạ Hoàng Lâm

2A

Học sinh Xuất sắc

47

Nguyễn Thị Trúc Mai

2A

Học sinh Xuất sắc

48

Nguyễn Hương Thảo

2A

Học sinh Xuất sắc

49

Nguyễn Thị Thanh Trúc

2A

Học sinh Xuất sắc

50

Nguyễn Phương Anh

2B

Học sinh Xuất sắc

51

Phạm Hà Anh

2B

Học sinh Xuất sắc

52

Bùi Minh Châu

2B

Học sinh Xuất sắc

53

Bùi Thị Ngọc Diễm

2B

Học sinh Xuất sắc

54

Bùi Đức Đại

2B

Học sinh Xuất sắc

55

Lê Anh Khoa

2B

Học sinh Xuất sắc

56

Phạm Vũ Nhật Linh

2B

Học sinh Xuất sắc

57

Phạm Hà Kim Ngân

2B

Học sinh Xuất sắc

58

Nguyễn Nam Phong

2B

Học sinh Xuất sắc

59

Vũ Phương Thảo

2B

Học sinh Xuất sắc

60

Đỗ Quang Thiên

2B

Học sinh Xuất sắc

61

Nguyễn Phạm Quỳnh Anh

2C

Học sinh Xuất sắc

62

Lê Tiến Dũng

2C

Học sinh Xuất sắc

63

Phùng Thị Thùy Dương

2C

Học sinh Xuất sắc

64

Lê Phú Đăng

2C

Học sinh Xuất sắc

65

Phạm Ngọc Hoa

2C

Học sinh Xuất sắc

66

Lê Thị Quỳnh Như

2C

Học sinh Xuất sắc

67

Vũ Minh Thuận

2C

Học sinh Xuất sắc

68

Vũ Ngọc Minh Thư

2C

Học sinh Xuất sắc

69

Bùi Thành Trung

2C

Học sinh Xuất sắc

70

Nguyễn Hoàng Ngọc Diệp

2D

Học sinh Xuất sắc

71

Phạm Hải Đăng

2D

Học sinh Xuất sắc

72

Lê Bùi Hương Giang

2D

Học sinh Xuất sắc

73

Vương Ngọc Hà

2D

Học sinh Xuất sắc

74

Vũ Mạnh Hiếu

2D

Học sinh Xuất sắc

75

Đỗ Hoàng Khánh Thư

2D

Học sinh Xuất sắc

76

Vũ Trần Bảo Trâm

2D

Học sinh Xuất sắc

77

Nguyễn Anh Tuấn

2D

Học sinh Xuất sắc

78

Vũ Hoàng Tùng

2D

Học sinh Xuất sắc

79

Phạm Thị Thanh Xuân

2D

Học sinh Xuất sắc

    
 

(Danh sách co 79 học sinh)

 

STT

Họ Và Tên

Lớp

Danh hiệu khen thưởng

1

Nguyễn Minh Anh

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

2

Vũ Trâm Anh

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

3

Nguyễn Gia Bảo

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

4

Bùi Ngô Bảo Thiện

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

5

Nguyễn Quang Đạt

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

6

Nguyễn Quốc Đạt

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

7

Vũ Hồng Hải

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

8

Bùi Nhật Nam

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

9

Nguyễn Bảo Ngọc

1A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

10

Bùi Thị Bảo An

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

11

Ninh Thị Thùy Dương

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

12

Phùng Vũ Quang Hà

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

13

Tạ Minh Nhật

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

14

Phạm Vũ Anh Thảo

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

15

Vũ Thị Mai Trang

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

16

Nguyễn Thảo Uyên

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

17

Nguyễn Tùng Chi

1B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

18

Tạ Quốc Bảo

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

19

Đinh Ngọc Diệp

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

20

Tạ Trần Gia Huy

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

21

Nguyễn Trung Đức

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

22

Tạ Thị Hồng Ngọc

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

23

Nguyễn Hà Khánh Nhi

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

24

Nguyễn Hà Phương

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

25

Phạm Dương Thái Tú

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

26

Nguyễn Ninh Bảo Uyên

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

27

Bùi Tiến Việt

1C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

28

Tạ Khánh An

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

29

Nguyễn Hoàng Anh

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

30

Ninh Đức Gia Bảo

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

31

Nguyễn Ngọc Thiên Bình

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

32

Phạm Yến Nhi

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

33

Phạm Lệ Quyên

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

34

Trần Phạm Anh Thư

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

35

Bùi Thúy Vy

1D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

36

Nguyễn Bảo An

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

37

Vũ Ngọc Anh

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

38

Phạm Gia Bảo

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

39

Tạ Việt Cường

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

40

Vũ Quang Dũng

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

41

Trịnh Thảo My

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

42

Nguyễn Minh Nghĩa

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

43

Nguyễn Bảo Ngọc

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

44

Nguyễn Duy Tiến

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

45

Nguyễn Vũ Thu Uyên

2A

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

46

Nguyễn Quỳnh Chi

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

47

Nguyễn Thị Ngọc Diệp

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

48

Trần Mạnh Dũng

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

49

Nguyễn Mỹ Duyên

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

50

Nguyễn Văn Hiếu

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

51

Phạm Quang Mạnh

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

52

Vũ Hữu Minh

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

53

Đào Xuân Trường

2B

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

54

Nguyễn Mai Anh

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

55

Phạm Ngọc Bích

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

56

Nguyễn Thị Phương Chi

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

57

Vũ Đức Đại

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

58

Đỗ Mai Trang

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

59

Ninh Huyền Trang

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

60

Vũ Thùy Trang

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

61

Nguyễn Văn Trường

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

62

Nguyễn Như Tuấn

2C

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

63

Nguyễn Gia Bảo

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

64

Nguyễn Gia Bảo

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

65

Phùng Gia Bảo

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

66

Phạm Thị Bích

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

67

Vũ Đức Huy

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

68

Nguyễn Thu Phương

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

69

Vũ Minh Quang

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

70

Tạ Minh Thu

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

71

Phạm Thu Thủy

2D

Học sinh Tiêu biểu hoàn thành tốt trong học tập và rèn luyện

    
 

(Danh sách co 71 học sinh)