Danh sách học sinh trường Tiểu học Khánh Thượng đạt giải cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài trên mạng cấp quốc gia

Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Trạng Nguyên Toàn Tài trên mạng cấp quốc gia, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD & ĐT YÊN MÔ

 

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI THI ĐÌNH- QUỐC GIA

 TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI

 

 

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Trường

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

2110740

Kiều Ngân Dương

5B

TH Khánh Thượng

300

00:22:51

NHẤT

2

2270197

Ninh Đức Mạnh

5B

TH Khánh Thượng

300

00:23:21

NHẤT

3

1042316

An Hà Vy

5B

TH Khánh Thượng

290

00:23:08

NHÌ

 

Bài viết liên quan