Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Trạng nguyên Toàn tài cấp trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

    

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

    
       

KẾT QUẢ THI TRẠNG NGUYÊN TOÀN TÀI CẤP TRƯỜNG

 NĂM HỌC 2019- 2020

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

1073311

Hoàng Ngọc Bảo Hân

1A

290

0:26:04

Nhất

2

1073456

Bùi Tùng Lâm

1A

270

0:08:50

Nhì

3

8217190

Phạm Quốc Đại

1D

230

0:11:06

Ba

4

1075203

Nguyễn Hồng Ngọc

1A

200

0:32:38

Khuyến Khích

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

2372252

Tạ Đoàn Hà Linh

2D

220

0:19:19

Nhất

2

2620561

Vũ Nhật Tiến

2B

210

0:05:30

Nhì

3

2623685

Ninh Đức Mạnh

2D

200

0:08:05

Ba

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

2262818

Tạ Thị Thanh Hương

3A

290

0:16:27

Nhất

2

1067457

Phạm Ngọc Tường Vi

3A

280

0:12:09

Nhì

3

2366514

Tạ Thị Khánh Ngọc

3A

270

0:10:39

Ba

4

2265056

Phạm Ngọc Hà

3C

270

0:10:29

Ba

5

1066907

Nguyễn Tiến Phú

3C

260

0:12:54

Khuyến khích

6

8345217

Vũ Thành Nhân

3C

250

0:12:46

Khuyến khích

7

2619770

Bùi Minh Tiến

3B

230

0:17:38

Khuyến khích

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

8167285

Nguyễn Tuấn Hải

4C

250

0:15:47

Nhất

2

1097277

Pham Thi Anh Thư

4C

220

0:12:49

Nhì

 

TT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

2634154

Vũ Ngọc Lan

5A

300

0:26:32

Nhất

2

2270197

Ninh Đức Mạnh

5B

290

0:09:37

Nhì

3

8222512

Ngô Thị Hải Hà

5C

290

0:18:46

Nhì

4

1042316

An Hà Vy

5B

290

0:23:27

Ba

5

2270571

Nguyễn Song Hà Diệp

5A

290

0:27:31

Ba

6

2622551

Tạ Viết Cường

5B

290

0:31:51

Ba

7

2562632

Trần Nguyễn Nhật Thái

5B

280

0:16:54

Khuyến khích

8

2110740

Kiều Ngân Dương

5B

280

0:17:32

Khuyến khích

9

8290952

Bùi Đức Dương

5B

270

0:20:16

Khuyến khích

10

8221354

Đỗ Nhật Minh

5B

270

0:25:55

Khuyến khích

11

8225550

Đào Xuân Thành

5B

270

0:20:42

Khuyến khích

12

1097935

Bùi Phạm Hà Anh

5B

260

0:31:40

Khuyến khích

13

2640200

Bùi Tiến Anh

5B

250

0:26:44

Khuyến khích

14

2107598

Vũ Thị Cẩm Linh

5B

240

8:16:27

Khuyến khích

15

2339918

Ninh Mai Trang

5B

240

0:31:17

Khuyến khích

16

2476894

Nguyễn Đỗ Tiến Dũng

5C

220

0:12:28

Khuyến khích