Học sinh đạt giải nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp quốc gia, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

Em Kiều Ngân Dương học sinh lớp 5B do cô Hà Thị Minh Nguyệt chủ nhiệm đã giành giải nhất cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp Quốc gia được tổ chức tại thủ đô Hà Nội ngày 4,5/7/2020

Bài viết liên quan