Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng cấp tỉnh, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD&ĐT YÊN MÔ

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GiẢI THI HỘ - CẤP TỈNH

TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Năm học 2019- 2020

 

STT

SBD

Họ và tên

Lớp

Điểm

Thời gian

Đạt giả

1

8147514

Vũ Thị Hồng Phúc

1B

230

1282

KHUYẾN KHÍCH

2

2620561

Vũ Nhật Tiến

2B

250

531

BA

3

1056313

Nguyễn Hải Anh

2A

240

664

KHUYẾN KHÍCH

4

2384469

Bùi Ninh Hiếu

3C

250

748

BA

5

1110091

Phạm Hoàng Hải

3C

240

774

BA

6

2269383

Lê Bùi Bảo Ngọc

4A

300

596

NHÌ

7

2611626

Phạm Khánh Dương

4B

250

868

BA

8

2634154

Vũ Ngọc Lan

5A

300

309

NHẤT

9

8222512

Ngô Thị Hải Hà

5D

300

393

NHÌ

10

2270197

Ninh Đức Mạnh

5B

300

421

NHÌ

11

2110740

Kiều Ngân Dương

5B

300

450

BA

12

8290160

Lê Ngọc Vũ Trường

5C

300

497

BA

13

2622551

Tạ Viết Cường

5B

290

826

KHUYẾN KHÍCH

14

2339918

Ninh Mai Trang

5B

290

843

KHUYẾN KHÍCH

 

Bài viết liên quan