Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi giải toán Violympic trên mạng cấp trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN YÊN MÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        
  

Kết quả thi Giải toán bằng Tiếng Việt cấp trường

Năm học 2019- 2020

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian

Đạt giải

1

Bùi Tùng Lâm

14/01/2013

1A

32254538

930

1805 giây

Nhất

2

Nguyễn Thành Vinh

07/07/2013

1B

33020749

670

2385 giây

Nhì

3

Lê Nguyễn Khánh Hà

21/04/2013

1A

33080801

580

1483 giây

Nhì

4

Vũ Huy Hoàng

08/03/2013

1C

32647429

570

2675 giây

Ba

5

Phạm Quốc Đại

23/11/2013

1D

33119161

540

2371 giây

Ba

6

Bùi Thanh Nhàn

24/10/2013

1B

32548047

500

2174 giây

Ba

7

Nguyễn Minh Đức

22/07/2013

1C

32542712

500

2183 giây

Ba

8

Vũ Thị Hồng Phúc

02/03/2013

1B

32923851

460

2137 giây

Khuyến Khích

9

Nguyễn Bùi Yến Vy

30/08/2013

1A

32248705

410

2365 giây

Khuyến Khích

10

Vương Mạnh Hùng

08/11/2013

1D

32730391

370

1619 giây

Khuyến Khích

11

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

15/01/2013

1A

32254728

370

2682 giây

Khuyến Khích

12

Vũ Thị Phương Anh

22/8/2013

1B

32980037

360

1945 giây

Khuyến Khích

13

Bùi Đại Nhật

02/10/2013

1D

33119122

330

2534 giây

Khuyến khích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian

Đạt giải

1

Ninh Đức Mạnh

04/11/2012

2D

32273188

350

1253 giây

Nhất

2

Nguyễn Hải Anh

29/09/2012

2A

32274864

340

1796 giây

Nhì

3

Tạ Đoàn Hà Linh

01/09/2012

2D

33311214

320

1836 giây

Ba

4

Nguyễn Mạnh Chiến

27/01/2012

2D

31213105

80

929 giây

Khuyến khích

5

Bùi Phương Thúy

15/08/2012

2D

33330621

80

1244 giây

Khuyến Khích

6

Lê Minh Nguyệt

16/09/2012

2B

33338575

70

883 giây

Khuyến Khích

 

1

Vũ Thành Nhân

19/06/2011

3C

33325354

450

2627 giây

Nhất

2

Bùi Minh Tiến

17/09/2011

3B

32547982

420

2514 giây

Nhì

3

Nguyễn Thị Thùy Dương

26/02/2011

3C

33245359

320

2180 giây

Ba

4

Phạm Lê Tuấn Khanh

06/10/2011

3B

33330001

260

2017 giây

Ba

5

Nguyễn Khánh Linh

06/01/2011

3C

33275551

250

2700 giây

Ba

6

Phạm Hoàng Hải

  19/05/2011

3C

33347127

90

926 giây

Khuyến khích

7

Vũ Ngọc Hân

14/04/2011

3C

33287315

90

1310 giây

Khuyến khích

8

Nguyễn Thị Ngọc Lan

28/09/2011

3C

33275537

70

262 giây

Khuyến khích

9

Bùi Trọng Kim

30/05/2011

3C

31160276

70

265 giây

Khuyến khích

10

Nguyễn Thị Kim Ngân

08/03/2011

3C

33341468

70

1101 giây

Khuyến khích

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian

Đạt giải

1

Vũ Mạnh Cường

23/09/2010

4C

32268155

370

1472 giây

Nhất

2

Phạm Hồng Hạnh

31/07/2010

4A

33318977

370

2247 giây

Nhì

3

Nguyễn Thùy Giang

24/08/2010

4B

32257222

370

2348 giây

Nhì

4

Nguyễn  Tuấn Hải

01/07/2010

4C

32876742

340

1612 giây

Ba

5

Lê Bùi Bảo Ngọc

15/10/2010

4A

31015023

330

1671 giây

Ba

6

Phạm Khánh Dương

10/04/2010

4B

31157333

320

1989 giây

Ba

7

Vũ Thị Thùy Linh

23/08/2010

4C

33327393

310

1184 giây

Khuyến khích

8

Nguyễn Ngọc Hà

11/06/2010

4C

33048801

300

1430 giây

Khuyến khích

9

Vũ Nguyên Lộc

18/01/2010

4C

32266659

300

2200 giây

Khuyến khích

10

Đỗ Như Quỳnh

01/04/2010

4A

33321463

290

1942 giây

Khuyến khích

11

Lê Nhật Minh

14/03/2010

4B

33282349

290

1424 giây

Khuyến khích

12

Vương Bá Vũ

28/01/2010

4C

33327452

290

1914 giây

Khuyến khích

13

Vũ Ngọc Phan

09/11/2010

4C

33327329

290

1975 giây

Khuyến khích

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Đạt giải

1

Đỗ Nhật Minh

22/01/2009

5B

33072573

Nhất

2

Vũ Khánh Huyền

18/08/2009

5A

33325253

Nhì

3

Nguyễn Tùng Dương

27/08/2009

5D

32258190

Nhì

4

Vũ Ngọc Lan

05/01/2009

5A

33323774

Ba

5

Nguyễn Song Hà Diệp

12/08/2009

5A

32892826

Ba

6

Vũ Chí Công

13/01/2009

5A

33327531

Ba

7

Hoàng Thị Hương Giang

30/09/2009

5A

33325097

Khuyến khích

8

Ninh Đức Mạnh

14/03/2009

5B

15040945

Khuyến khích

9

Đỗ Thùy Trang

02/06/2009

5A

33325482

Khuyến khích

10

Tạ Công Minh

02/02/2009

5B

32380489

Khuyến khích

11

Phạm Bùi Hà Anh

16/09/2009

5B

33357642

Khuyến khích