Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Giải toán bằng Tiếng Anh trên mạng cấp trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN YÊN MÔ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH KHÁNH THƯỢNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        
  

Kết quả thi Giải toán bằng Tiếng

 Năm học 2019- 2020

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian

Đạt giải

1

Phạm Hồng Hạnh

31/07/2010

4A

32845950

250

1479 giây

Nhất

2

Đỗ Như Quỳnh

01/04/2010

4A

33044598

240

2700 giây

Nhì

3

Phạm Đức Duy

31/12/2010

4A

33382548

220

1380 giây

Ba

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID

Điểm thi

Thời gian

Đạt giải

1

Bùi Tiến Anh

17/02/2009

5B

32467751

400

1669 giây

Nhất

2

Nguyễn Song Hà Diệp

12/08/2009

5A

32892826

380

2247 giây

Nhì

3

Đỗ Nhật Minh

22/01/2009

5B

33072573

350

1930 giây

Ba

4

Nguyễn Tùng Dương

27/08/2009

5A

32258190

330

2041 giây

Khuyến khích

5

Vũ Ngọc Lan

05/01/2009

5A

33323774

320

2204 giây

Khuyến khích

Bài viết liên quan