Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt trên mạng cấp trường, trường Tiểu học Khánh Thượng, năm học 2019 - 2020

Danh sách học sinh đạt giải  cuộc thi Trạng Nguyên Tiếng Việt  trên mạng cấp trường

KẾT QUẢ THI CỦA THÍ SINH

THAM GIA SÂN CHƠI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT – THI SƠ KHẢO

Năm học: 2019 – 2020

Khối thi(1): 1 .                    Vòng thi(2): 13                           Ngày thi: 02/01/2020

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID(3)

Điểm thi(4)

Thời gian thi(5)

Đạt giải

1

Nguyễn Thành Vinh

7/7/2013

1B

8158183

300

0:09:49

Nhất

2

Hoàng Ngọc Bảo Hân

12/8/2013

1A

1129699

290

0:05:52

Nhì

3

Bùi Tùng Lâm

14/01/2013

1A

1073456

290

0:06:05

Nhì

4

Nguyễn Bùi Yến Vy

30/08/2013

1A

1074172

290

0:07:42

Nhì

5

Vũ Thị Phương Anh

22/08/2013

1B

1027920

290

0:08:47

Nhì

6

Phạm Quốc Đại

23/11/2013

1D

8217190

280

0:25:17

Ba

7

Nguyễn Minh Đức

22/07/2013

1C

1146102

280

0:12:20

Ba

8

Đỗ Nguyễn Thảo Huyền

15/01/2013

1A

1288220

270

0:23:12

Ba

9

Lê Nguyễn Khánh Hà

21/04/2013

1A

1075155

270

0:06:11

Ba

10

Vũ Thị Hồng Phúc

3/2/2013

1B

8147514

270

0:11:54

Ba

11

Ninh Đức Toàn

8/1/2013

1B

8147551

260

0:17:37

Khuyến Khích

12

Nguyễn Thị Thanh Tâm

19/12/2013

1D

8220095

250

0:09:09

Khuyến Khích

13

Vương Mạnh Hùng

11/8/2013

1D

8222327

250

206:42:22

Khuyến Khích

14

Nguyễn Thùy Linh

2/1/2013

1B

1240924

240

0:37:20

Khuyến Khích

15

Nguyễn Thanh Trúc

20/02/2013

1D

8224647

230

206:42:05

Khuyến Khích

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID(3)

Điểm thi(4)

Thời gian thi(5)

Đạt giải

1

Ninh Đức Mạnh

11/4/2012

2D

2623685

280

0:07:26

Nhất

2

Nguyễn Phương Linh

24/11/2012

2C

1065758

280

0:07:50

Nhì

3

Phạm Minh Quang

22/03/2012

2A

2251297

270

0:17:10

Ba

4

Nguyễn Hải Anh

29/09/2012

2A

1056313

270

0:10:29

Ba

5

Vũ Nhật Tiến

25/08/2012

B

2620561

260

0:13:12

Ba

6

Nguyễn Thủy Tiên

24/10/2012

2A

2251274

240

0:11:15

Khuyến Khích

7

Đỗ  Thu Hà

2/7/2012

2C

2444593

240

0:15:45

Khuyến Khích

8

Nguyễn Mạnh Chiến

27/01/2012

2D

2282981

240

0:14:42

Khuyến Khích

9

Nguyễn Thị Hà Thanh

3/2/2012

2D

1020576

240

0:18:59

Khuyến Khích

10

Ninh Thảo Vy

4/10/2012

2C

1199005

240

0:07:51

Khuyến Khích

11

Tạ Đoàn Hà Linh

9/11/2012

2D

2372252

240

0:12:46

Khuyến Khích

12

Trần Tố Uyên

16/03/2012

2A

8328216

230

0:06:55

Khuyến Khích

13

Vương Thu Hương

27/02/2012

2A

1176929

230

0:12:02

Khuyến Khích

14

Bùi Nhật Linh

22/02/2012

2B

8329820

230

0:16:05

Khuyến Khích

15

Đinh Thị Trà My

11/7/2012

2C

1204895

230

0:16:32

Khuyến Khích

16

Ngô Minh Phúc

24/07/2012

2D

1031021

230

0:19:36

Khuyến Khích

17

Đỗ  Bảo Trâm

1/8/2012

2D

2584378

230

0:21:32

Khuyến Khích

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID(3)

Điểm

Thời gian

Đạt giải

1

Nguyễn Khánh Linh

6/1/2011

3C

1066780

280

0:11:04

Nhất

2

Tạ Thị Khánh Ngọc

12/3/2011

3A

2366514

270

0:06:36

Nhì

3

Phạm Hoàng Hải

19/05/2011

3C

1110091

270

0:06:14

Nhì

4

Tạ Thị Thanh Hương

14/01/2011

3A

2262818

260

0:12:03

Ba

5

Đinh Quốc Khiêm

12/25/2011

3A

8356168

260

0:08:13

Ba

6

Vũ Ngọc Hân

14/04/2011

3C

2388558

260

0:07:24

Ba

7

Nguyễn Thị Ngọc Lan

28/09/2011

3C

1066381

250

0:10:45

Khuyến Khích

8

Bùi Ninh Hiếu

3/8/2011

3C

2384469

250

0:07:56

Khuyến Khích

9

Phạm Ngọc Tường Vi

5/8/2011

3A

1067457

250

0:07:56

Khuyến Khích

10

Vũ Thành Nhân

19/06/2011

3C

8345217

240

0:19:24

Khuyến Khích

11

Nguyễn Minh Đức

6/8/2011

3A

8356162

240

0:17:48

Khuyến Khích

12

Nguyễn Hoàng Chương

31/03/2011

3A

8356082

230

0:09:45

Khuyến Khích

13

Bùi Minh Tiến

17/09/2011

3B

2619770

230

0:09:08

Khuyến Khích

14

Bùi Thị khánh Linh

5/8/2011

3A

8355677

230

0:07:53

Khuyến Khích

15

Lê Yến Vy

5/6/2011

3C

2613668

230

0:07:46

Khuyến Khích

16

Nguyễn Thanh Bình

3/10/2011

3C

2609518

230

0:06:11

Khuyến Khích

17

Nguyễn Thị Kim Ngân

8/3/2011

3C

2320484

220

0:17:34

Khuyến Khích

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID(3)

Điểm thi(4)

Thời gian thi(5)

Đạt giải

1

Nguyễn Tuấn Hải

08/01/2010

4C

8361410

280

0:07:22

Nhất

2

Phạm Hồng Hạnh

31/07/2010

4A

2142578

260

0:03:30

Nhì

3

Tạ Hoàng Minh

18/02/2010

4A

2281394

260

0:07:48

Nhì

4

Phạm Khánh Dương

04/10/2010

4B

2611626

250

0:06:44

Ba

5

Phạm Duy Hưng

18/05/2010

4A

8356171

240

0:07:01

Ba

6

Vũ Đăng Khôi

28/08/2010

4A

8355784

230

0:15:31

Khuyến Khích

7

Phạm Thị Anh Thư

28/02/2010

4C

1097277

230

0:05:01

Khuyến Khích

8

Lâm Hải Yến

05/05/2010

4B

8360433

230

0:07:29

Khuyến Khích

9

Phạm Thùy Trang

06/09/2010

4A

8356445

230

0:07:35

Khuyến Khích

10

Lê Bùi Bảo Ngọc

16/10/2010

4A

2269383

230

0:08:12

Khuyến Khích

11

Đỗ Thu Ngọc

25/05/2010

4B

8333506

230

0:10:30

Khuyến Khích

12

Đỗ Như Quỳnh

04/01/2010

4A

8355753

230

204:10:55

Khuyến Khích

13

Nguyễn Ngọc Hà

06/11/2010

4C

8333678

220

0:05:22

Khuyến Khích

14

Nguyễn Anh Đức

12/08/2010

4A

2364153

220

0:05:32

Khuyến Khích

15

Đỗ Nguyễn Bích Thảo

02/05/2010

4C

1083002

220

0:05:42

Khuyến Khích

16

Vũ Mai Linh

03/10/2010

4A

8355797

220

0:05:49

Khuyến Khích

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Số ID(3)

Điểm thi(4)

Thời gian thi(5)

Đạt giải

1

Nguyễn Ngọc Đại

15/03/2009

5C

8290289

300

0:08:29

Nhất

2

Lê Đức Minh

10/9/2009

5A

2263356

300

0:04:42

Nhất

3

Ninh Đức Mạnh

14/03/2009

5B

2270197

290

0:03:10

Nhì

4

Vũ Ngọc Lan

1/5/2009

5A

2634154

290

0:04:05

Nhì

5

Kiều Ngân Dương

11/3/2009

5B

2110740

290

0:05:24

Nhì

6

Đỗ Thùy Trang

6/2/2009

5A

1273659

290

0:05:35

Nhì

7

Lê Ngọc Vũ Trường

20/07/2019

5C

8290160

290

0:09:13

Nhì

8

Nguyễn Thị Lan Anh

5/7/2009

5C

1210116

280

0:08:20

Ba

9

Nguyễn Đỗ Tiến Dũng

21/08/2009

5C

2476894

280

0:03:38

Ba

10

Bùi Tiến Anh

17/02/2009

5B

2640200

280

0:05:50

Ba

11

Nguyễn Song Hà Diệp

8/12/2009

5A

2270571

280

0:05:26

Ba

12

Hoàng Thị Hương Giang

30/09/2009

5A

1028157

280

0:04:14

Ba

13

Vũ Thị Cẩm Linh

8/1/2009

5B

2107598

280

0:08:25

Ba

14

Phạm Trà My

28/03/2009

5C

2522723

280

0:09:00

Ba

15

Bùi Bảo Ngọc

17/03/2009

5A

2346183

280

0:04:59

Ba

16

Nguyễn Bảo Ngọc

25/09/2009

5B

8282932

280

0:04:21

Ba

17

Phạm Bùi Hà Anh

16/09/2009

5B

1097935

270

0:04:00

Khuyến Khích

18

Nguyễn Ngọc Anh

25/09/2009

5B

8289999

270

0:03:59

Khuyến Khích

19

Vũ Chí Công

13/01/2009

5A

1264812

270

0:04:16

Khuyến Khích

20

Tạ Viết Cường

18/12/2009

5B

2622551

270

0:05:10

Khuyến Khích

21

Trần Nguyễn Nhật Thái

28/01/2009

5B

2562632

270

0:06:38

Khuyến Khích

22

An Hà Vy

22/09/2009

5B

1042316

270

0:07:44

Khuyến Khích

23

Đinh Hà Vy

13/05/2009

5A

2346679

270

0:04:14

Khuyến Khích

24

Phạm Thị Thu Hà

11/4/2009

5B

1270596

260

0:02:23

Khuyến Khích

25

Phạm Ngọc Giang

17/11/2009

5B

2263145

260

0:03:35

Khuyến Khích

26

Lương Minh Hoàng Anh

14/03/2009

5C

2361521

260

0:03:48

Khuyến Khích

27

Hoàng Ngọc Kiều Trang

20/02/2009

5A

1322584

260

0:06:05

Khuyến Khích

28

Đỗ Nhật Minh

22/01/2009

5B

8221354

260

0:06:12

Khuyến Khích

29

Ngô Thị Hải Hà

12/9/2009

5C

8222512

260

0:08:10

Khuyến Khích

30

Ninh Mai Trang

31/03/2009

5B

2339918

260

0:10:38

Khuyến Khích