Chuyên đề cấp trường năm học 2018-2019 - Dạy học Tiếng Việt 3 theo mô hình VNEN và Đánh giá học sinh Tiểu học

Sinh hoạt chuyên môn liên trường tại trường Tiểu học Khánh Thượng ngày 24/4/2019 gồm các trường Tiểu học Khánh Thượng, Mai Sơn và Yên Thắng

Giáo viên dạy: Trần Thị Lựa

Tại lớp: 3B