Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị chuyên môn đối với cán bộ quản lý các trung tâm GDNN-GDTX lần thứ 2 năm học 2021-2022

Chiều ngày 24/2/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị chuyên môn đối với cán bộ quản lý các trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh để đánh giá việc công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện hoạt động dạy và học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT tại các trung tâm GDNN-GDTX và triển khai các giải pháp tổ chức hiệu quả công tác ôn tập thi tốt nghiệp năm 2022 cho học viên trong các cơ sở GDTX.

Đồng chí Đinh Quốc Trường- Phó Giám đốc Sở chủ trì Hội nghị; tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên Phòng Chính trị tư tưởng-Giáo dục thường xuyên; Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn các trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố; Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh, đại diện lãnh đạo trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình và Trường Cao đẳng Cơ điện xây dựng Việt Xô (đơn vị đang có học viên học chương trình GDTX cấp THPT tại các trung tâm).

Đồng chí Đồng Thị Thủy Trung-Trưởng phòng CTTT-GDTX, Sở Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo đánh giá công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện hoạt động dạy và học văn hóa chương trình GDTX cấp THPT tại các trung tâm GDNN-GDTX. Các trung tâm đã thực hiện dạy học trực tiếp là chủ yếu và có các kịch bản phù hợp chuyển trạng thái dạy và học trong tình hình phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo đúng kế hoạch giáo dục và hiệu quả của công tác giảng dạy, giáo dục.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Trung tâm GDTX, TH&NN tỉnh

Các ý kiến phát biểu thảo luận tập trung vào việc tổ chức thực hiện Kế hoạch giáo dục của các đơn vị trong tình hình dịch bệnh Covid-19; phân tích nguyên nhân những kết quả đạt được và những tồn tại cần rút kinh nghiệm; phân tích cách thức, giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giảng dạy văn hóa và chất lượng dạy nghề cho học viên, trong đó nhiệm vụ trọng tâm đến cuối năm học là tổ chức tốt việc ôn tập thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cho học viên; chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để sẵn sàng thực hiện chương trình GDTX cấp THPT song hành với chương trình GDTX năm 2018 trong năm học tới và những vấn đề còn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

         Đồng chí Đinh Quốc Trường-Phó Giám đốc Sở GD&ĐT phát biểu chỉ đạo

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Quốc Trường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá cao kết quả thực hiện các nhiệm vụ của các trung tâm, các ý kiến phát biểu thẳng thắn trên tinh thần xây dựng của các đại biểu tham dự hội nghị. Đồng chí Phó Giám đốc Sở yêu cầu các trung tâm chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là:

- Dạy học và phòng chống dịch bệnh phải luôn song hành; tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong môi trường lớp học; thường xuyên quan tâm tới sức khỏe cho học viên đến kỳ thi tốt nghiệp; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho học viên khi học trực tiếp tại trung tâm;

- Tiếp tục quản lý chặt chẽ nền nếp, kỷ cương, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy văn hóa cho học viên; quản lý và tổ chức hiệu quả công tác ôn thi tốt nghiệp và tích cực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022;

- Chú trọng công tác đánh giá tổng kết năm học để rút kinh nghiệm cho việc xây dựng kế hoạch năm học tiếp theo; chỉ đạo các giáo viên dạy văn hóa tham gia bồi dưỡng các modun theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo; có kế hoạch đầu tư trang bị đủ các thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THPT áp dụng đối với GDTX.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, hi vọng các trung tâm GDNN-GDTX và Trung tâm GDTX, Tin học và Ngoại ngữ tỉnh sẽ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2021-2022./.

                                                                                                     PHÒNG CTTT-GDTX