HỘI THẢO TRỰC TUYẾN GIỚI THIỆU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 2, LỚP 6

Để chuẩn bị cho việc lựa chọn sách giáo khoa thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018 trong năm học 2021-2022, theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ ngày 03 đến 09 tháng 3 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các nhà xuất bản, đơn vị phát hành tổ chức hội thảo trực tuyến giới thiệu sách giáo khoa lớp 2, lớp 6.

Trong hai ngày 03 và 09 tháng 3, tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình, nhà xuất bản, tác giả các bộ sách giáo khoa Cánh Diều, Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo đã giới thiệu sách giáo khoa các môn học với sự tham gia của lãnh đạo, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

Hình ảnh NXB, tác giả giới thiệu sách giáo khoa tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Ninh Bình

Tại các điểm cầu ở 143 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh, giáo viên dự kiến được phân công dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2021-2022, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường tiểu học, trường trung học cơ sở, cán bộ địa phương; cán bộ, giáo viên được giới thiệu tham gia hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên phụ trách cấp học phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố cùng dự hội thảo.

Hình ảnh cán bộ, giáo viên dự hội thảo trực tuyến  giới thiệu sách giáo khoa tại điểm cầu thuộc huyện Hoa Lư

Các buổi chiều ngày 02, 04, 05, 06, 09/3 cũng tại các điểm cầu, vào các khung giờ theo lịch, chuyên viên phụ trách tiếng Anh Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; giáo viên dạy môn tiếng Anh các cơ sở giáo dục có lớp 2 và lớp 6 đã được nghe giới thiệu về các bộ sách tiếng Anh. Nhà xuất bản, tác giả các bộ sách thực hiện giới thiệu từ trụ sở các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sách tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Đường link tìm hiểu hệ sinh thái sản phẩm các bộ sách đều được gửi đến cơ sở giáo dục tiểu học, trung học cơ sở để cán bộ, giáo viên tiếp tục tìm hiểu sâu hơn sau hội thảo.

Sau các buổi hội thảo chính thức, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo cơ sở giáo dục tổ chức cho cán bộ, giáo viên đọc, nghiên cứu về các bộ sách và học liệu đi kèm, qua đó tham mưu, đề xuất cơ quan quản lý ra quyết định lựa chọn các đầu sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 phù hợp nhất với các tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của tỉnh Ninh Bình và với điều kiện thực tế của các nhà trường, các địa phương nhằm góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018./.

Trần Thị Giang – Phòng Giáo dục Tiểu học

Đỗ Thị Thuý Ngọc – Phòng Giáo dục Trung học

(Thực hiện)           

Bài viết liên quan